Deputowany do regionalnego parlamentu należących do Portugalii Azorów, Vasco Cordeiro w środę został wybrany przez aklamację na przewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe dwa i pół roku.

Wybrano również prezydium Komitetu Regionów. W jego skład weszło czterech Polaków, marszałków województw: wielkopolskiego – Marek Woźniak, mazowieckiego – Adam Struzik, podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.

Opiniowanie polityki europejskiej

Główne zadania prezydium to ustalanie i monitorowanie wdrażania programu politycznego Komitetu Regionów oraz koordynowanie prac zgromadzenia plenarnego i komisji. Komitet Regionów składa się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego. Komitet liczy 329 członków, w tym 21 z Polski.

W wyniku porozumienia dwóch największych grup politycznych w Komitecie Regionów, który jest unijnym organem doradczym, przewodniczący zmienił się w połowie pięcioletniego mandatu. Będący socjalistą Cordeiro zastąpił na tym stanowisku chadeka Apostolosa Cicikostasa, gubernatora greckiego regionu Macedonia Środkowa.

Celem Europejski Zielony Ład

W pierwszym po wyborach przemówieniu Cordeiro zadeklarował, że pokieruje zgromadzeniem samorządowców, skupiając się na wzmacnianiu demokracji, obronie polityki spójności, osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększaniu wsparcia regionalnego dla Ukrainy.

„Dzisiaj czasy są bardzo wymagające, w takich czasach wszystkie instytucje i rządy przechodzą swoisty test, ale są to także czasy bardzo interesujące. Powiedziałbym, że także w polityce – w najszerszym i najszlachetniejszym sensie tego słowa – to jest właściwy czas. Przed nami są trudności, zmiany i przekształcenia, które powinniśmy i musimy przeprowadzić, a dotyczą one skali globalnej” – podkreślił Cordeiro. W tym kontekście wymienił kryzys klimatyczny, transformację sektora energetycznego oraz wojnę na Ukrainie.

Cordeiro jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od 2013 r., od lutego 2020 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej instytucji. Przewodniczący Komitetu Regionów jest reprezentantem tej instytucji na zewnątrz oraz na bieżąco kieruje jej pracą: zwołuje posiedzenia plenarne, zatwierdza ich agendy, a także koordynuje przygotowywanie opinii, o które występuje Komisja Europejska podczas prac legislacyjnych.

Czytaj więcej

Skomentuj