Kolejne skażenie wody na terenie gminy Biały Dunajec – w Gliczarowie Górnym, obsługiwanym przez Spółkę Wodno-Wodociągową „Wierchy”. Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.

Jak informuje wójt gminy Biały Dunajec, w ramach systematycznego nadzoru sanitarnego i laboratoryjnego nad jakością wody, prowadzonego przez Państwową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Zakopanem, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne (bakterie E.coli).

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zarządziła zakaz wykorzystywania wody do spożycia i do celów sanitarno-higienicznych (wyjątek spłukiwanie toalet). Zarząd Spółki Wodno-Wodociągowej z siedzibą Gliczarowie Górnym został wezwany do podjęcia działań mających na celu przywrócenie parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia.

O kolejnych wynikach badań wody oraz o ustąpieniu zagrożenia i o możliwości korzystania z wodociągu mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Przy Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym podstawiono beczkowóz z wodą pitną.

Poprzednim razem do skażenia wody w gminie Biały Dunajec doszło w maju.

Czytaj więcej

Skomentuj