1 / 19

W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się przesadzanie 12 dorosłych drzew na terenie budowy połączenia ulic Warszawskiej i Jaskrowskiej w Częstochowie. Dęby czerwone będą rosły dalej w innym miejscu – wzdłuż nowego odcinka alei Bohaterów Monte Cassino, od ul. Jagiellońskiej do Dźbowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się zachować drzewa, a zarazem zrealizować kolejną miejską inwestycję drogową.

Odpowiedzialna za cały proces firma użyła do przesadzania drzew specjalistycznego sprzętu, który pozwała bez szkody dla stanu drzew przenieść i zasadzić je w nowym miejscu. 12 drzew z okolic ul. Jaskrowskiej to dęby czerwone o wysokości 5-6 m. Już kilka dni wcześniej przesadzono dwa mniejsze egzemplarze tego gatunku.

– Cieszy mnie, że te dęby mają szansę rosnąć dalej, przy jednej z naszych ulic – powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który odwiedził plac budowy.

– Przesadzanie większych drzew to niełatwa i ciągle dosyć kosztowna operacja, wymagająca stosownej ekipy i sprzętu. Chcemy stosować jednak takie rozwiązania tam, gdzie w procesie inwestycyjnym jest to możliwe, aby zmniejszać uszczerbki w dojrzałej miejskiej zieleni.

Przesadzenie drzew z rejonu budowy połączenia ul. Warszawskiej z Jaskrowską to niejedyne działanie miasta zgodne z zasadą zachowania istniejącej już zieleni. Wystarczy przypomnieć choćby długotrwałe starania o odstępstwa od pewnych budowlanych standardów w celu zachowania szpaleru drzew przy przebudowie linii tramwajowej wzdłuż alei Wolności w Częstochowie, czy uzgodnienia znacząco zmniejszające zakres reorganizacji zieleni przy czekającej nas przebudowie DK-1.

Czytaj więcej

Skomentuj