Do końca lipca na terenie lasów komunalnych i pasa nadmorskiego w Gdańsku umieszczone zostaną budki dla pszczół. – W ten sposób chcemy poprawić warunki bytowania dzikich zapylaczy w ich naturalnym środowisku – deklaruje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Budki, których łącznie pojawi się w gdańskich lasach 12, zostały wykonane według specjalnego projektu, który GZDiZ otrzymał dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gdańsk. Mają drewnianą obudowę, a w niej ocieplany wkład umożliwiający zasiedlenie i bezpieczne bytowanie pszczół.

Ich wielkość i kształt mają zapewnić latającym rodzinom optymalne warunki do rozwoju. Lokalizacje wywieszenia budek nie będą przypadkowe. Zostały starannie dobrane zarówno pod względem dostępności pożytków, jak i bezpiecznej odległości od pasiek gospodarczych. Budki zostaną zasiedlone sprawdzonymi genetycznie dzikimi rojami. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie liczebności populacji dzikiej pszczoły w trójmiejskich lasach.

Naukowcy: zakładanie pasiek miejskich może szkodzić rodzimym gatunkom pszczół

Reintrodukcja pszczoły środkowoeuropejskiej

Pszczoły miodne występujące w stanie dzikim niemal wyginęły. Stało się to praktycznie na naszych oczach, bo dosłownie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przyczyną ich wymierania są: utrata naturalnych przestrzeni do tworzenia gniazd, monokulturowe uprawy, które sprawiają, że pszczoły tracą możliwość zdobywania różnorodnego pokarmu, czy stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin. Za jedną z głównych przyczyn ginięcia rodzimego podgatunku pszczoły przyjmuje się również ogromny sukces hodowlanych ras pszczół, przeważających obecnie w pasiekach. Krzyżowanie się ras hodowlanych z rodzimymi „dzikimi” spowodowało zatracenie cech, które pozwalały przetrwać pszczołom w naturze, bez ingerencji człowieka.

W wielu państwach, również w Polsce, problem ginięcia rodzimej pszczoły środkowoeuropejskiej został zauważony i pojawiły się programy mające na celu zachowanie tego podgatunku wraz jego cechami umożliwiającymi przeżycie w stanie dzikim. Przykładem takiego projektu jest „Reintrodukcja pszczoły środkowoeuropejskiej (Apis mellifera mellifera) w Nadleśnictwie Gdańsk”, do którego przyłączył się GZDiZ. To program pilotażowy, którego celem jest poprawa warunków bytowania dzikich pszczół w trójmiejskich lasach za pomocą umieszczenia oraz zasiedlenia wspomnianych już budek. Teren lasów komunalnych Gdańska sąsiaduje z Lasami Państwowymi, dzięki temu połączenie sił poprzez wspólne działanie zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Czytaj więcej

Skomentuj