Zmiany klimatyczne, ochrona środowiska oraz rozwój badań w dziedzinie energetyki to priorytetowe zagadnienia w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast i regionów. Kluczową rolę w tych działaniach będzie pełnić Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, które zostało uroczyście otwarte w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska będzie prowadzona działalność naukowo-dydaktyczna, promowane też będą innowacyjne technologie ochrony środowiska. Pracownia będzie dostępna dla studentów, uczniów i osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu.

– Chcemy, aby w Gliwicach rodziła się nowoczesna myśl naukowa, zmierzająca do innowacyjnych rozwiązań, które będą chronić nas i nasze środowisko przed zmianami klimatu. Pragmatycznie podchodzimy do tego rodzaju działań. Z jednej strony bardzo się cieszę, że nasze miasto będzie przestrzenią do przeprowadzania badań i doświadczeń. Z drugiej strony oczekuję, że Centrum przyniesie rozwiązania i podpowie nam, jak dawać sobie radę z problemami wynikającymi ze zmian klimatu i jak dbać o czystość powietrza – mówił podczas otwarcia COKiŚ prezydent Gliwic Adam Neumann.

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska znajduje się na 6. piętrze Centrum Nowych Technologii PŚ, przy ul. Konarskiego. Będą w nim prowadzone prace badawcze poświęcone m.in. systemowi energetycznemu oraz prognozowaniu i adaptacji do zmian klimatycznych.

Centrum będzie miejscem działalności naukowo-dydaktycznej i promocji innowacyjnych technologii poświęconych ochronie klimatu i środowiska. Będzie też miejscem edukacji i angażowania studentów Politechniki Śląskiej, uczniów oraz osób działających na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Polsce i na świecie. W ramach działalności Centrum planowane są wykłady i zajęcia poświęcone m.in. efektowi cieplarnianemu, prognozom wzrostu temperatury atmosfery Ziemi czy zahamowaniu zmian klimatycznych.

– Działalność Centrum wpisuje się w aktywność Metropolii zarówno na gruncie naukowym, jak i środowiskowym. Tworzenie terenów zieleni, zwiększanie świadomości energetycznej i zwalczanie niskiej emisji to część działań, które chcemy realizować w ramach naszej strategii. Konsekwentnie dążymy do tego, aby przeistoczyć nasz poprzemysłowy region w nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W badaniach prowadzonych przez naukowców Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska będzie wykorzystywany samochód z mobilnym laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza. Będzie wyposażony m.in. w specjalistyczne analizatory, miernik pyłu zawieszonego, zestaw meteo, umożliwi wykonywanie badań bezpośrednio w terenie.

– Politechnika Śląska uzyskała tytuł uczelni badawczej, co wiązało się z określeniem priorytetowych obszarów badawczych. Jednym z nich jest ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. To Centrum, wraz z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych na różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy doskonałe zaplecze dla naszych priorytetowych badań  – tłumaczy prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W naszym kraju coraz większą kasę przyznaje się na różnego rodzaju pomiary, badania, obserwacje, obliczenia, ankiety dotyczące zanieczyszczonego powietrza. Większość miast, w tym Gliwice, w których mieszkam, ma opracowane koncepcje, plany, programy, strategie, ale mieszkańcy wciąż wdychają syf.

Skomentuj