Za kwotę w wysokości blisko 88,6 mln zł, do jesieni przyszłego roku, Katowice wdrożą Inteligentny System Transportowy (ITS). Jego powstanie gwarantować ma poprawę płynności ruchu drogowego w mieście i podnieść atrakcyjność tamtejszego transportu publicznego.

– Wdrożenie systemu powinno sprawić, że ruch na głównych arteriach komunikacyjnych naszego miasta będzie płynniejszy – zapewnia prezydent Katowic dr Marcin Krupa. – Dzięki temu zmniejszy się też emisja spalin oraz poziom generowanego hałasu. Dodatkowo, w ramach ITS, powstaje platforma planowania podróży na której mieszkańcy znajdą informacje o natężeniu ruchu, aktualnych robotach drogowych czy też o wolnych miejscach parkingowych.

Modernizacja 112 skrzyżowań 

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada, wyłoniona w przetargu, firma Sprint z Olsztyna. W ramach powyższego przedsięwzięcia, w Katowicach zmodernizowanych zostanie 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które będą wyposażone w narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. Powstanie również Centrum Sterowania Ruchem współpracujące z Centrum Monitoringu Miejskiego. Miasto zyska także 25 km nowej kanalizacji światłowodowej.
– Główny cel ITS to podniesienie atrakcyjności transportu publicznego, a także poprawa płynności ruchu na obszarze miasta – wyjaśnia prezydent Katowic. – Dodatkową funkcją systemu będzie między innymi informowanie kierowców o trasach alternatywnych, a to dzięki zastosowaniu tablic zmiennej treści, bardzo użytecznych na przykład w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Instalowane będą również tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskie – dodaje włodarz Katowic.

17 tablic dla 2 tysięcy miejsc postojowych 

W sumie w Katowicach pojawi się 17 tablic, na których wyświetlane będą komunikaty. Natomiast system parkowania swym zasięgiem obejmie ponad 2 tys. miejsc postojowych. Informacje o ich dostępności prezentowane będą na 12 tablicach w różnych punktach miasta. W ramach projektu udostępniona zostanie również internetowa platforma komunikacyjna — także w formie aplikacji mobilnej — ułatwiająca znalezienie wolnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania i w centrach przesiadkowych.

Jak zapowiadają katowiccy drogowcy, w czasie montowania powyższego systemu nastąpią czasowe wyłączenia sygnalizacji świetlnych, instalowana będzie też infrastruktura w nawierzchniach jezdni. W najbliższym czasie prace zaplanowano m.in. na ul. Chorzowskiej i w jej okolicach – na ulicach Złotej i Dębowej. Roboty mają być prowadzone głównie nocą. System o wartości ok. 88,6 mln zł dofinansowany jest ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj