1 / 12

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork”. Inwestycja kosztowała ponad 32 mln zł i została zrealizowana przez spółkę Hydrokom.

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM), to blisko 17 mln zł. czyli ponad 50% kosztów projektu. Wkład własny beneficjenta – spółki Hydrokom był współfinansowany z pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zakres projektu obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna oraz w ulicy Klasztornej w Kluczbork. Ponadto rozbudowano i zmodernizowano część mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka, zmodernizowano zabytkową stację uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku a także kupiono specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji.

Podczas konferencji podsumowującej inwestycję prezes spółki Hydrokom, Artur Witek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślanej finalizacji projektu wręczając wyróżnionym osobom książkę pt. „Skąd się bierze woda w kranie ?” wydaną przez Wodociągi-Polskie.

Po uroczystości, uczestnicy udali się na teren stacji uzdatniania wody (SUW) w Kluczborku i oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej. Prezes Wodociągów i Kanalizacji Hydrokom – Pan Artur Witek, Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar oraz Pan Edward Gondecki – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Opolu dokonali symbolicznego przecięcia wstęg tym samym zapraszając przybyłych gości do zwiedzania zmodernizowanych obiektów.

Na terenie SUW goście zapoznali się z historią obiektu, oglądali pompownię wody, dyspozytornię, a w nowo wybudowanym budynku zwiedzili Halę Filtrów, gdzie atrakcją była degustacja wody bezpośrednio po uzdatnieniu podlegającej kontroli jakościowej przez małże słodkowodne. Podczas pobytu na terenie oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej pracownicy WiK Hydrokom przybliżyli proces oczyszczania ścieków, zaprezentowali nowe obiekty i urządzenia oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, który również został zakupiony w ramach projektu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj