1 / 12

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork”. Inwestycja kosztowała ponad 32 mln zł i została zrealizowana przez spółkę Hydrokom.

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM), to blisko 17 mln zł. czyli ponad 50% kosztów projektu. Wkład własny beneficjenta – spółki Hydrokom był współfinansowany z pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zakres projektu obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna oraz w ulicy Klasztornej w Kluczbork. Ponadto rozbudowano i zmodernizowano część mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka, zmodernizowano zabytkową stację uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku a także kupiono specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji.

CCJ 300 x 250

Podczas konferencji podsumowującej inwestycję prezes spółki Hydrokom, Artur Witek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślanej finalizacji projektu wręczając wyróżnionym osobom książkę pt. „Skąd się bierze woda w kranie ?” wydaną przez Wodociągi-Polskie.

Po uroczystości, uczestnicy udali się na teren stacji uzdatniania wody (SUW) w Kluczborku i oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej. Prezes Wodociągów i Kanalizacji Hydrokom – Pan Artur Witek, Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar oraz Pan Edward Gondecki – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Opolu dokonali symbolicznego przecięcia wstęg tym samym zapraszając przybyłych gości do zwiedzania zmodernizowanych obiektów.

Na terenie SUW goście zapoznali się z historią obiektu, oglądali pompownię wody, dyspozytornię, a w nowo wybudowanym budynku zwiedzili Halę Filtrów, gdzie atrakcją była degustacja wody bezpośrednio po uzdatnieniu podlegającej kontroli jakościowej przez małże słodkowodne. Podczas pobytu na terenie oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej pracownicy WiK Hydrokom przybliżyli proces oczyszczania ścieków, zaprezentowali nowe obiekty i urządzenia oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, który również został zakupiony w ramach projektu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj