W tym roku w Krakowie usunięto już ponad 6 tys. instalacji przyczyniających się do powstawania smogu – poinformował krakowski urząd miasta. Szacuje się, że do likwidacji pozostało jeszcze ok. 10 tys. źródeł niskiej emisji.

Prawie 6,2 tys. węglowych palenisk domowych – tyle instalacji udało się usunąć w Krakowie dzięki dotacjom na ich wymianę.

Na podstawie tych danych można założyć, że na terenie Krakowa pozostaje jeszcze ok. 10 tys. czynnych palenisk węglowych. Liczba ta jednak dynamicznie się zmienia, ponieważ cały czas usuwane są kolejne piece.

Inwentaryzacja palenisk węglowych zakończona w 2015 r. wykazała istnienie w Krakowie 23 854 pieców, kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi. W latach 2015-2016 zlikwidowano w mieście łącznie prawie 8 tys. palenisk.

Do końca 2017 r. w Krakowie można ubiegać się o dotację do 80 proc. kosztów kwalifikowanych wymiany palenisk węglowych, w przyszłym roku dofinansowanie wyniesie maksymalnie 60 proc. inwestycji.

Czytaj więcej

Skomentuj