1 / 11

Trzeciego dnia 23. Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” jej uczestnicy odwiedzili Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich należące do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

Instalacja powstała w 2000 r. na mocy porozumienia zawartego przez 14 gmin. W latach 2010-2019 na inwestycje w Centrum Utylizacji Odpadów wydano 85 mln zł, z czego 50 mln zł pochodziło z RPO i środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W lipcu 2013 r. region zachodni województwa dolnośląskiego, w którym funkcjonuje zakład, objął w sumie 20 gmin, zamieszkiwanych przez prawie 245 tys. mieszkańców. Centrum przyjmuje odpady od około ponad 147 tys. osób. Obecnie zajmuje powierzchnię około 12 ha.

Zarządzający instalacją planują kolejne inwestycje, mimo, że sporym wyzwaniem – także finansowym – było przystosowanie jej choćby do nowych przepisów przeciwpożarowych. Same tylko mury oporowe, których musiało powstać 2,5 tys. m kw., kosztowały 1,6 mln zł.

Tymczasem w Lubaniu ma powstać linia odbioru frakcji wysokoenergetycznych z warsztatami, magazynami, wiatami magazynowymi, zakupione zostaną nowe maszyny. To dokończenie realizacji pełnego zakresu projektu, którego pierwszy etap został ukończony w styczniu 2019 r.

Kolejna inwestycja zakłada powstanie linii przesiewania i konfekcjonowania materiału w procesie kompostowania odpadów zielonych. Jak mówił prezes Turkiewicz, będą to jedne z ostatnich dużych inwestycji realizowanych przez ZGiUK Lubań.

Wizyta w instalacji była zwieńczeniem trzydniowej konferencji, która odbyła się w Karpaczu. Kilkuset uczestników rozmawiało m.in. o praktycznych aspektach znowelizowanej ustawy o u.c.p.g. i walce z szarą strefa, czy obawach związanych z koniecznością dostosowania się do przepisów ustawy o odpadach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj