1 / 11

Trzeciego dnia 23. Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” jej uczestnicy odwiedzili Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich należące do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

Instalacja powstała w 2000 r. na mocy porozumienia zawartego przez 14 gmin. W latach 2010-2019 na inwestycje w Centrum Utylizacji Odpadów wydano 85 mln zł, z czego 50 mln zł pochodziło z RPO i środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W lipcu 2013 r. region zachodni województwa dolnośląskiego, w którym funkcjonuje zakład, objął w sumie 20 gmin, zamieszkiwanych przez prawie 245 tys. mieszkańców. Centrum przyjmuje odpady od około ponad 147 tys. osób. Obecnie zajmuje powierzchnię około 12 ha.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Zarządzający instalacją planują kolejne inwestycje, mimo, że sporym wyzwaniem – także finansowym – było przystosowanie jej choćby do nowych przepisów przeciwpożarowych. Same tylko mury oporowe, których musiało powstać 2,5 tys. m kw., kosztowały 1,6 mln zł.

Tymczasem w Lubaniu ma powstać linia odbioru frakcji wysokoenergetycznych z warsztatami, magazynami, wiatami magazynowymi, zakupione zostaną nowe maszyny. To dokończenie realizacji pełnego zakresu projektu, którego pierwszy etap został ukończony w styczniu 2019 r.

Kolejna inwestycja zakłada powstanie linii przesiewania i konfekcjonowania materiału w procesie kompostowania odpadów zielonych. Jak mówił prezes Turkiewicz, będą to jedne z ostatnich dużych inwestycji realizowanych przez ZGiUK Lubań.

Wizyta w instalacji była zwieńczeniem trzydniowej konferencji, która odbyła się w Karpaczu. Kilkuset uczestników rozmawiało m.in. o praktycznych aspektach znowelizowanej ustawy o u.c.p.g. i walce z szarą strefa, czy obawach związanych z koniecznością dostosowania się do przepisów ustawy o odpadach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj