Ponad 404 mln zł zarezerwowano na dotację projektów drogowych w ogłoszonym właśnie naborze w ramach poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W konkursie pieniądze czekają na najlepsze projekty związane z budową i przebudową dróg, obwodnic, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych) zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Wnioskodawcami mogą być: Województwo Małopolskie, miasta na prawach powiatu, ale wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim. Na dotacje szanse mają także pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, ale i w tym przypadku wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.

Wnioski można składać od 6 marca do dnia 28 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu spodziewane jest w kwietniu przyszłego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj