Inżynieria czystego powietrza – to nowy kierunek studiów, który pojawił się w ofercie dydaktycznej Politechniki Krakowskiej. Uczelnia zapewnia, że to jedyne takie studia w Polsce i że są one odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza.

Rekrutacja na nowy kierunek ruszy 10 czerwca. Miejsca czekają na 36 osób. Studia I stopnia: inżynieria czystego powietrza potrwają 3,5 roku.

Uczelnia zapewnia, że są to jedyne takie studia w Polsce. – Odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą umieli działać na rzecz poprawy jakości powietrza – powiedział Piotr Beńko z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (PK). Jak zaznaczył, rośnie znaczenie problematyki jakości powietrza, w tym jej wpływu na zdrowie człowieka i środowisko, zwłaszcza w kontekście intensywnego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zmian klimatycznych.

Beńko zwrócił uwagę, że zakres działań, koniecznych do zapewnienia warunków nieprzekraczających dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych m.in. w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, jest ogromny, zwłaszcza w Polsce.

– Takim zadaniom mogą podołać tylko dobrze przygotowani specjaliści o interdyscyplinarnej wiedzy, których nikt dotąd w Polsce nie kształci – stwierdził. Wyjaśnił, że inżynier czystego powietrza będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, wreszcie proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Nowy kierunek będą wspólnie prowadzić trzy wydziały PK: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Ogółem w letniej rekrutacji Politechnika Krakowska zaproponuje w tym roku studia I stopnia na 30 kierunkach, wśród innych nowości pojawią się m.in.: inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środków transportu, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. W sumie na wszystkich rodzajach studiów uczelnia przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. i świetnie! dążmy do czystego powietrza, uczmy ludzi jak tego dokonac i jak iść w kierunku ekologicznych rozwiązań. ja sama wymienilam za namową wuja piec na ekologiczny kociol na pelet od kostrzewy (eei pellets jakby co, polecam) i naprawdę czuję się ze świadomością że nie truję dużo lepiej

Skomentuj