1 / 4

Trwają prace rozbiórkowe, wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni „Płonia”. Jej funkcję w 2014 r. przejął nowoczesny obiekt „Zdroje”, który powstał w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Przez teren dawnej oczyszczalni przebiegać ma jeden z trzech wariantów przyszłego odcinka drogi ekspresowej S10.

Na przełomie XX i XXI w. ścieki zrzucane przez Szczecin do Odry i Bałtyku były jedynie podczyszczane przez kilka mechanicznych oczyszczalni. Na lewobrzeżu były to instalacje wybudowane jeszcze w latach dwudziestych i osiemdziesiątych XX w., na prawobrzeżu pracowały oczyszczalnie z lat 70 tych – „Zdroje” oraz „Płonia”.

Obiekt z 1977 r. do likwidacji

Oczyszczalnia „Płonia” została oddana do użytkowania w 1977 r., funkcjonowała wówczas na bazie osadnika Imhoffa. W 1996 r. obiekt zmodernizowano i wykorzystując stare obiekty zbudowano oczyszczalnię biologiczną w technologii osadu czynnego.

Jednak wraz z gruntowną modernizacją gospodarki sanitarnej w Szczecinie i dzięki realizacji programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, likwidowano lokalne, stare, nieefektywne i drogie w eksploatacji oczyszczalnie ścieków. Tak stało się z instalacjami przy ulicach Dąbrówki, Dzielnicowej oraz Modrej. Podobnie stało się z wyeksploatowaną instalacją „Płonia” na prawobrzeżu, kiedy wszystkie ścieki dopływające dotąd do tej oczyszczalni zostały przejęte i skierowane rurociągiem tłocznym do nowoczesnej oczyszczalni „Zdroje”. W 2014 r. obiekt „Płonia” wraz z kanałem odpływowym i wylotem został wyłączony z pracy i od tej chwili i nie funkcjonuje.

Droga ekspresowa w miejscu oczyszczalni

Obecnie zgodnie z projektem, niezbędnymi pozwoleniami i nakazami, w ramach jednego z kontraktów projektu „Czysta Odra w Szczecinie” trwa rozbiórka oczyszczalni „Płonia”. Wszystkie obiekty zostaną usunięte tj. „wykopane” od poziomu ich posadowienia, a teren będzie wyrównany. Wraz z rozbiórką oczyszczalni likwidacji podlega wylot do rzeki Płonia – zostanie on zasypany. Przez teren ten przebiegać ma jeden z trzech wariantów przyszłego odcinka drogi ekspresowej S10.

Czytaj więcej

Skomentuj