Warszawski ratusz zamierza ustalić, które miejskie nieużytki nadają się do przekształcenia w funkcjonalne tereny zielone. Będzie także tworzył korytarze ekologiczne.

W sprawdzeniu, które nieużytki w mieście można przekształcić w tereny zielone lub miejsca wypoczynku mają w tym pomóc zdjęcia lotnicze. Pozwolą one określić potencjał terenu, skład drzewostanu czy wiek drzew.

Przy okazji wykonywane będą badania przyrodnicze polegające na inwentaryzacji zwierząt i roślin. W ramach projektu przeprowadzona będzie też analiza zanieczyszczenia terenu, np. metalami ciężkimi, a w dalszych etapach przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami dotyczące preferencji w kwestii tego, co powinno się znaleźć na danym terenie. Na ten cel stolica wyda 1,4 mln zł, z czego 1,17 mln zł będzie pochodzić z dotacji unijnej.

Dużo większy projekt dotyczy tworzenia korytarzy ekologicznych, na co warszawski ratusz przeznaczy 13,5 miliona złotych (4,13 mln zł z budżetu miasta, a reszta z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Projekt realizowany będzie na całej długości warszawskiego odcinka Wisły. Jego głównym celem jest zminimalizowanie śmiertelności zwierząt podczas wędrówek między szlakami migracyjnymi, poprzez likwidację barier i ogrodzeń oraz udrożnienie starorzecza Wisły i połączenie rzeki z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj