10 mln to koszt parku, który powstaje na obszarach pofabrycznych ZPC Ursus w stolicy. Będą w nim m.in. panele fotowoltaiczne, niecki retencyjne zbierające wodę opadową i elementy z recyklingu.

– ZPC Ursus to obszar mocno zurbanizowany i dotychczas jednoznacznie kojarzący się z przemysłem. Między innymi z myślą o tych warszawiakach, którzy tu już mieszkają albo wkrótce zamieszkają powstaje Eko Park. Co ważne, będzie to miejsce wypoczynku, ale także rekreacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy, który zostanie zrealizowany do końca 2018 r. obejmuje 3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława Leszczyńskiego. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga – realizowany będzie w 2019 r. Park w ponad 70 proc. zostanie sfinansowany ze środków unijnych.

Budowa parku to przede wszystkim uporządkowanie terenu i podzieleniu go na strefy. Znajdą się w nich m.in. dzikie łąki, uporządkowane trawniki i polany pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne.

Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a inwazyjne gatunki drzew i krzewów zostaną zastąpione przez te rodzime. Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt, budowie budek lęgowych zwiększy się różnorodność biologiczna. Ptaki znajdą również miejsce gniazdowania w jednym z wielu żywopłotów. Blisko 70 proc. powierzchni Eko Parku będzie biologicznie czynne

W Eko Parku zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania, w tym elementy pochodzące z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury zostaną wykonane z najprostszych materiałów m.in. drewna, stali ocynkowanej przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego. Zostanie też zamontowany system niecek retencyjnych do wykorzystywania wody opadowej służący do nawadniania terenu. Ponadto powstaną ekologiczne ścieżki edukacyjne z punktami informacyjnymi dotyczącymi istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.

Do oświetlenia zostaną wykorzystane ogniwa fotowoltaiczne. Powstanie również siłownia plenerowa, wybieg dla psów i toaleta publiczna. Całość parku będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj