Firma Polenergia rozpoczyna realizację farmy wiatrowej o mocy ok. 38 MW. Będzie to pierwszy projekt spółki niewymagający jakiegokolwiek wsparcia. Na realizację inwestycji firma pozyskała bowiem finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł.

Farma Wiatrowa Szymankowo zlokalizowana będzie na terenie gminy Miłoradz w woj. pomorskim. Składać się będzie z 11 turbin o łącznej mocy ok. 38 MW. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd popłynie do obiorców już w 2021 r.

Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez 25 lat od chwili jej uruchomienia, będzie firma Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych będzie z kolei Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład grupy ERBUD.

Szacowana roczna produkcja nowej farmy wiatrowej Polenergii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tys. gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton PM. Po uruchomieniu projektu Szymankowo łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15 proc. – do 287 MW.

Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln zł z konsorcjum banków tworzonych przez EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Jest to jedno z pierwszych tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających ani z krajowego systemu wsparcia, ani z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj