W przyszłym roku ma rozpocząć realizacja programu ochrony Wałbrzycha przed powodzią. Powstaną m.in. zbiorniki retencyjne.

W tej chwili Wałbrzych ma dwa takie zbiorniki. By zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe powstaną kolejne. Chodzi o tereny, które do tej pory były podtapiane.

Zbiorniki poza ochroną przeciwpowodziową, będą pełnić funkcję rekreacyjną dla mieszkańców, powstaną bowiem na terenach skwerów i parków miejskich, m.in. w Parku Sobieskiego i Sybiraków.

Plan ochrony przeciwpowodziowej zatwierdzono jeszcze w 2014 roku. Każdego roku miasto odkładało na ten cel 150 tys zł. Jednak dzięki uwzględnieniu budowy zbiorników w programie rewitalizacji finansowanym ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego realizacja planów przyspieszy i rozpocznie się w przyszłym roku.

Do 2023 roku w mieście będzie gotowe 7 zbiorników, niektóre wymagają tylko odbudowy lub remontu, inne powstaną od podstaw.

źródło: Radio Wrocław

Czytaj więcej

Skomentuj