W północnej i południowej Polsce zostaną podjęte działania w kierunku usunięcia toksycznej i niebezpiecznej dla ludzi i zwierząt rośliny – barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną wysoce toksyczną przy kontakcie bezpośrednim (fizycznym), dla ludzi i zwierząt. Samo przebywanie w pobliżu rośliny może być niebezpieczne (za sprawą zawartych w niej olejków eterycznych, których wdychanie może wywołać m.in. zawroty głowy oraz nudności). Poparzenie barszczem może prowadzić do groźnych objawów i powikłań zdrowotnych. Obok lokalnego usunięcia i ograniczenia populacji barszczu Sosnowskiego, realizacja projektów przyczyni się do odnowy i zachowania bioróżnorodności, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz wzrostu świadomości o zagrożeniach, jakie powoduje ta roślina i inne gatunki inwazyjne.

Podjęcie działań

Z uwagi na niebezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem w przestrzeni barszczu Sosnowskiego zostaną podjęte działania w kierunku usunięcia toksycznej i niebezpiecznej  rośliny. Pomogą w tym projekty: “Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno w latach 2021-2023” oraz “Zwiększenie ochrony ekosystemów poprzez usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Leżajsk” – oba zostaną wsparte środkami z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oraz środkami z budżetu państwa) – przekazanymi przez NFOŚiGW.

Gmina Leżajsk

Koszt całkowity przedsięwzięcia w Gminie Leżajsk (w woj. podkarpackim) sięgnie blisko 2,4 mln zł. Suma przyznanej dotacji to 2 mln zł (w tym z MF EOG ok. 1,7 mln zł, a z budżetu państwa 303  tys. zł). Do zwalczania chwastu zostanie zastosowana metoda mechaniczno-chemiczna, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w “Wytycznych dotyczących zwalczania (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracelum mantegazzianum) na terenie Polski”. Systematyczne powtarzanie czynności przez kilka lat zlikwiduje źródła rozprzestrzeniania się barszczu i ograniczy inwazyjny rozwój, dzięki czemu wyeliminowane zostaną zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Gmina Debrzno

W gminie Debrzno partnerem projektu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (oddział w Pruszczu Gdańskim). Koszty całkowite projektu sięgną ok. 1,4 mln zł, a suma przyznanej dotacji ponad 1,1 mln zł (w tym 970 tys. zł z MF EOG i 171 tys. zł z budżetu państwa). W miejsko-wiejskiej gminie Debrzno występowanie barszczu stwierdzono na obszarze blisko ponad 70 ha. Roślina ta rozsiewa się od ok. 30 lat w niekontrolowany sposób, w szczególności na terenie Debrzna oraz sołectw: Strzeczona, Grzymisław, Uniechów, Rozwory, Stare Gronowo Myśligoszcz, Cierznie i Słupia, a także w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych NATURA 2000 Dolina Debrzynki. W latach 2018-2019 prowadzono już zabiegi likwidacyjne barszczu na wszystkich zinwentaryzowanych, gminnych nieruchomościach. Obecnie prace mają być kontynuowane do kwietnia 2024 r. W ramach projektu usunięcie barszczu oraz powstrzymanie jego ekspansji nastąpi na obszarze blisko 43 ha. Pozostałe 29 ha oczyści z toksycznego chwastu, wzorem lat ubiegłych, właściciel terenu – Lasy Państwowe.

W ramach obydwu inicjatyw przewidziano także działania informacyjno-edukacyjne, które przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy społeczności lokalnych w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i niebezpieczeństw dla zdrowia i życia powodowanych występowaniem, na tak dużym terenie, barszczu.

Czytaj więcej

Skomentuj