1 / 6

Spoczniki, czyli ławki do chwilowego odpoczynku na stojąco, to nowe meble miejskie, które pojawiły się w Warszawie. Z kolei Poznaniu pojawiły się ławki dla rodziców z małymi dziećmi. Miasta coraz częściej odpowiadają na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców.

W ramach realizacji dwóch projektów z budżetu obywatelskiego w różnych punktach Warszawy ustawiono 15 spoczników – szczególnych ławek idealnych do chwilowego odpoczynku na stojąco.

Przetestowane przez różne grupy mieszkańców

Spocznik czyli ławka do odpoczynku na stojąco to nowo projektowany element systemu warszawskich mebli miejskich. Jego forma i jest spójna z innymi elementami umeblowania miejskiej przestrzeni. Istotnym aspektem meblowania miasta jest partycypacja społeczna na etapie tworzenia form elementów planowanych do wprowadzania w przestrzeni publicznej. Proces projektowania i montażu Ławek Warszawskich zainicjował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zamontowano już niemal 700 mebli miejskich w kilku wariantach.

Na testowanie spocznika w ubiegłym roku zaproszono przedstawicieli wydziałów urzędu miasta (m.in. Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym), przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Seniorów m.st. Warszawy oraz aktywnych mieszkańców. Celem było  zgromadzenie kilku zróżnicowanych grup użytkowników w celu porównania ich opinii na temat testowanego elementu oraz opracowania wspólnych wytycznych. Wnioski z testów zostały poddane analizie i wykorzystane przez projektanta, tak by komfort i funkcjonalność siedziska były optymalne.

Gdzie można skorzystać ze spoczników?

2 nowe spoczniki można zobaczyć na w Warszawie Placu Wilsona, przy przejściu dla pieszych przez ulicę Mickiewicza – to realizacja projektu z BO nr 904 na rok 2020 „Ławeczka do czekania na zielone światło”. Pierwotnie projekt zakładał montaż dwóch klasycznych ławek bez oparcia, jednakże w opinii Wydziału Dostępności Biura Pomocy i Projektów Społecznych tego typu ławki nie zmniejszyłyby trudności osób starszych i mniej sprawnych w oczekiwaniu na zielone światło po obu stronach wspomnianego przejścia.

Ponadto zamontowano 10 spoczników na terenie Parku Mirowskiego – w ramach realizacji projektu z BO „Ławki podpórki dla seniorów” oraz 3 sztuki na terenie dzielnicy Mokotów – przy ul. Domaniewskiej, Madalińskiego oraz Wołoskiej.

Poznań – ławki z przewijakami

Przy trzech placach zabaw w centrum Poznania zamontowane zostały ławki dla matek karmiących. Tak zwyczajowo przyjęła się nazwa, lecz oczywiście korzystać z nich mogą wszyscy rodzice, dziadkowie i opiekunowie małych dzieci. Można na nich wygodnie karmić, przewinąć czy przebrać dziecko na spacerze.

Z ławek z przewijakami można już korzystać w Poznaniu w parku im. K. Marcinkowskiego, parku Stare Koryto Warty i na zieleńcu im. I. Łukasiewicza.

Specjalne ławki pojawią się w kolejnych częściach miasta – wzbogacą się o nie: park im. Ks. J. Jasińskiego, plac zabaw przy ul. Fabianowo, park przy ul. Heweliusza, park Rataje, park im. Wł. Czarneckiego, park na os. B. Chrobrego, park na os. Zwycięstwa, park Jana Pawła II oraz park Sołacki. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Maria Lisiecka-Pawełczak Radna Miasta Poznania.

Czytaj więcej

Skomentuj