Zmiany klimatyczne i ich negatywne skutki wymagają podjęcia przemyślanych, długofalowych działań w zakresie gospodarowania zasobami wody w mieście. „To nie przelewki – Warszawa zbiera deszczówkę” jest hasłem nowej kampanii wspierającej oparty na 6 filarach kompleksowy program, którego celem jest zarówno ochrona, jak i zwiększenie zasobów wody w mieście.

Na program składa się 6 filarów działań, m.in. dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających oraz zbiorników wodnych. Realizatorami programu są jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy. To kompleksowe podejście do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Za właściwe zarządzanie infrastrukturą miejskich kanałów i zbiorników wodnych częściowo odpowiada warszawski zarząd zieleni, który jest jednym z głównych partnerów warszawskiego programu ochrony zasobów wody.

Kanały miejskie a zmiany klimatu

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy dostosowano zarządzanie przepływami w warszawskiej sieci kanałów i zbiorników wodnych tak, by zwiększyć retencję wody w mieście oraz chronić istniejące zasoby wodne i środowisko przyrodnicze.

Z 29 zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy kanałów wybrano 6, w których założone zostaną urządzenia piętrzące i sterujące przepływem wód. W ten sposób zmieniona będzie funkcja kanałów – z drenującej (odprowadzającej wodę) na nawadniającą. W planach jest też zwiększanie napełnienia w istniejących zbiornikach wodnych. W podpiętrzonych kanałach powstaje magazyn wody istotny dla przyrody, siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Zmiany klimatu powodują także częstsze występowanie okresowych deszczy o charakterze nawalnym. Kanały muszą więc być przygotowane na odprowadzenie wód opadowych i przeprowadzenie gwałtownych wezbrań. Dlatego przeprowadzane przez Warszawski Zarząd Zieleni piętrzenia wód nie są wysokie – wszystko po to aby pozostawiona przepustowość kanału pozwalała na przyjęcia ewentualnych gwałtownych opadów.

Gdzie planowane jest spiętrzanie wody?

Kanały Warszawskie to przede wszystkim kanały melioracyjne, dawniej służące rolnictwu poprzez odprowadzanie nadmiaru wód gruntowych lub nawadnianie okolicznych pól. Obecnie przebiegają pośród warszawskich osiedli, lecz na ich trasach można wciąż zauważyć pozostałe zastawki wodne. Wykorzystuje się je, aby retencjonować wody w mieście.

Kanały, w których zainstalowane mają być urządzenia służące do piętrzenia i sterowania przepływem wody to: Kanał Gocławski, Kanał 26, Kanał Rembertowski, Kanał Nowa Ulga, Kanał ul. Obserwatorów, Kanał Jeziorki, Kanał Gocławski.

Pierwsze prace wykonano na Kanale Gocławskim. Polegały one na instalacji szandorów spiętrzających wodę w korycie kanału. W efekcie napełnione zostały również przyległe do niego zbiorniki: Jezioro Balaton, Jezioro Kamionkowskie i zespół zbiorników w Parku Skaryszewskim. Dzięki prostym działaniom Balaton zyskał prawie 8000 m3 wody. To ilość odpowiadająca 1440 beczkowozów.

Korzyści płynące ze spiętrzania wody w kanałach to ograniczenie odpływu wody z miasta, zasilanie w wodę roślin w strefie przybrzeżnej, zasilenie wód gruntowych w mieście, zachowanie przepływów nienaruszalnych, zwiększenie retencji.

Czytaj więcej

Skomentuj