Ruszył nabór wniosków do 3. edycji miejskiego programu Inicjatywy Sąsiedzkie 2023. W jego ramach zgłaszać można pomysły na ciekawe działania w bliskiej okolicy. Wybrane projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 2 000 zł. Nabór wniosków trwa do 31 marca br.

W ramach naboru zgłaszać można projekty polegające na organizacji pikników, festynów, spotkań integracyjnych, świąt ulic i podwórek, wieczorów z planszówkami, seansów kina plenerowego, czy też tradycyjnych potańcówek.

Dofinansowanie dotyczyć też będzie akcji wspierania seniorów i sieci opieki nad najmłodszymi, organizacji wycieczek, kursów szycia, czy też np. pokazów slajdów wykonanych przez sąsiada, który zjechał pół świata…

Zielone i proekologiczne działania

Dofinansowanie w ramach programu Inicjatywy Sąsiedzkie 2023, zyskać mogą również działania proekologiczne, takie jak np. założenie łąki kwietnej, rozwieszenie budek dla ptaków lub domków dla owadów, odmalowanie zaniedbanej wiaty na podwórku lub też postawienie płotków chroniących zadeptywane rabatki.

100 sąsiedzkich inicjatyw  

Podczas dwóch pierwszych edycji programu, odbywających się w 2022 roku zorganizowano niemal 100 inicjatyw sąsiedzkich, w szerokiej stołecznej przestrzeni, od Białołęki po Ursynów i od Ursusa po Wesołą.

Wszystkie te inicjatywy tworzone były przez lokalne sąsiedzkie społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do budowania i utrwalania międzyludzkich więzi np. obrębie jednej ulicy czy podwórka.

Dotyczyło to grup mieszkańców wspólnie uprawiających sport, dbających o zieleń i otoczenie, a także osób, które łączy wspólna pasja czy też aktywność.

W ramach bieżącego naboru do programu Inicjatywy Sąsiedzkie 2023, ubiegać się można o dofinansowanie inicjatyw w wysokości 500 lub 2000 zł.

Nie trzeba mieć doświadczenia

Program to jednak nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc merytoryczna i organizacyjna. Reprezentujący organizatora konkursu, opiekunowie dzielnic, dostępni są na każdym etapie realizacji projektów – od pomocy przy pisaniu wniosku przez jego realizację, aż po podsumowanie i rozliczenie projektu.

Przystępując do programu nie trzeba też mieć doświadczenia w działaniach społecznych. Wsparcia udziela bowiem doświadczony zespół Fundacji Stocznia, która jest realizatorem Programu Inicjatyw Sąsiedzkich. Pomocna jest również maksymalnie uproszczona procedura i stała współpraca z doświadczonymi animatorami z Fundacji Stocznia.

Nabór do 31 marca 

Nabór wniosków potrwa do 31 marca br. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na internetowej Programu

Dodajmy, że Program Inicjatywy Sąsiedzkie finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej

Skomentuj