Oddany do użytku, centralny odcinek II linii metra w Warszawie, zasilany jest dzięki siedmiu podstacjom ABB. Firma zainstalowała również trakcyjny układ magazynowania energii DC (ENVILINE Energy Storage System – ESS), dzięki któremu możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie energii z hamujących pojazdów. Rozwiązanie podnosi poziom efektywności energetycznej.

II linia metra to jeden z największych projektów ostatnich lat w Warszawie. Centralny odcinek linii ma 6,1 km długości, łączy zachodnią i wschodnią część miasta tunelem, który został zbudowany około 8 metrów pod korytem Wisły. Odcinek, którego koszt budowy wyniósł około 1 mld USD, został uruchomiony w marcu 2015 roku i od tamtej pory korzysta z niego około 100 tys. pasażerów dziennie.

W ramach zamówienia ABB była odpowiedzialna za zaprojektowanie, prace inżynieryjne, instalację i uruchomienie siedmiu podstacji, dostarczając tym samym zasilanie prądem stałym (DC) dla linii trakcyjnej oraz zasilanie pomocnicze prądem przemiennym (AC) dla stacji metra. Każda z czterech podstacji, łączących w sobie zasilanie trakcji i zasilanie pomocnicze, wyposażona została w cztery zespoły transformatorowo-prostownikowe, co zapewnia odpowiedni poziom redundancji oraz nieprzerwane dostawy energii. Dzięki pozostałym podstacjom prądu przemiennego wysokiej jakości energia dostarczana jest na stacje metra oraz do pasaży handlowych.

MTP 300 x 250

Innowacyjny system

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć oddziaływanie II linii metra na środowisko, na stacji Stadion Narodowy zainstalowano, oparty na dwuwarstwowych super-kondensatorach, największy tego rodzaju na świecie układ magazynowania energii (ESS). 40-megadżulowy system pozwala odzyskać i zmagazynować nadmiar energii pochodzącej z hamujących wagonów metra i umożliwia jej ponowne wykorzystanie. Ta specjalna funkcja pomaga zmniejszyć koszty operacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu efektywności energetycznej.

Wśród produktów, jakie ABB dostarczyła w ramach zamówienia „pod klucz” znajdują się m.in. rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, zespoły prostownikowe z transformatorami suchymi, urządzenia zabezpieczeń i sterowania, automatyka stacyjna, nadrzędny system sterowania i gromadzenia danych (SCADA) oraz wspomniany układ ENVILINE ESS.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj