Do końca 2022 r. stołeczne MPWiK wybuduje za blisko 40 mln zł netto instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy ok. 6,7 MW. Realizacja inwestycji pozwoli wzmocnić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i wygenerować znaczące oszczędności.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie siedmiu instalacji podpisano 29 stycznia 2019 r. w siedzibie przedsiębiorstwa w obecności przedstawicieli MPWiK Warszawa. oraz wykonawcy, spółki ML System.

– To kolejna z naszych inwestycji w ochronę środowiska, którą realizujemy w porozumieniu z właścicielem, m.st. Warszawa – powiedziała Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

– Troszczymy się o Wisłę, która jest źródłem życia dla miasta, dbając, by oczyszczone ścieki spełniały restrykcyjne normy środowiskowe. Na bieżąco wymieniamy i uszczelniamy system kanalizacji miejskiej, by ścieki nie przenikały do gruntów oraz wód podziemnych. Wykorzystując odnawialne źródła energii, dbamy o poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszanie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla – dodała Tomusiak.

Energia na potrzeby MPWiK

Montaż urządzeń, o łącznej mocy 6,7 MW, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do końca 2021 r., zostaną one umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” i Pompowni „Nowodwory”.

Z kolei do końca 2022 r. potrwa ich instalacja także na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana tylko na potrzeby własne MPWiK. W tym celu zostaną zastosowane specjalne systemy antypompujące, odłączające czasowo poszczególne ogniwa lub zespoły ogniw, w przypadku, gdyby produkcja energii, przewyższała zapotrzebowanie danego zakładu.

Rocznie 1,8 mln oszczędności

Szacuje się, że zamontowane, w ramach opisywanego przedsięwzięcia, ogniwa fotowoltaiczne, o łącznej powierzchni 10 ha, zapewnią roczną produkcję energii na poziomie ok. 6,7 GWh, co powinno pokryć ok. 25 proc. ogólnego zapotrzebowania MPWiK na prąd. Pozwoli to wygenerować oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł netto rocznie, co oznacza, że inwestycja zwróci się w ciągu ok. 7 lat.

Dodatkowo, w celu maksymalizacji wydajności urządzeń, zostaną zastosowane ogniwa najnowszej generacji, cechujące się wysoką sprawnością i gwarantujące produkcję energii na poziomie ok. 94 proc.

Energia nie tylko z paneli

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią istotny element programu poprawy efektywności energetycznej MPWiK. Obecnie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej spółka wykorzystuje głównie biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych. W zmodernizowanej w latach 2008-2012 oczyszczalni ścieków „Czajka”, będącej jednocześnie małą elektrownią, rocznie pozyskuje się ok. 5,6 MW energii elektrycznej i 6,1 MW energii cieplnej, która w całości jest zużywana na potrzeby zakładu. Ciepłem z gazogeneratorów ogrzewane są wydzielone komory fermentacyjne, jak również wszystkie pomieszczenia na terenie oczyszczalni. Z kolei energia elektryczna zaspokaja do 50 proc. ogólnego zapotrzebowania „Czajki” na prąd. Podobne instalacje, ale o mniejszej wydajności, działają także na terenie oczyszczalni ścieków „Południe” i „Pruszków”.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów MPWiK jest realizowana w ramach kolejnych etapów – Fazy V i Fazy VI – unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj