1 / 4

W ramach ubiegłorocznej edycji lubelskiego Zielonego Budżetu zrealizowano projekt „Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina”. W wyniku szeroko przeprowadzonych działań partycypacyjnych z mieszkańcami opracowana została spójna i całościowa koncepcja zagospodarowania tego charakterystycznego dla Lublina miejsca.

W rezultacie wielu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Lublina, wspólnych spacerów tematycznych, przeprowadzonych badań historycznych i terenowych, a także pomiarów z użyciem dronów, udało się stworzyć raport pod opracowywanie koncepcji, a następnie rozpocząć prace projektowe, których rezultatem jest kompleksowy plan zagospodarowania Wąwozu Kalina zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu. Projekt kosztował 42 tys. zł, a jego realizatorem jest Fundacja Krajobrazy.

W wąwozie przewidziane jest stworzenie dwóch stref rekreacyjnych – do aktywnego wypoczynku w górnej części obszaru oraz strefy naturalnej w dolnym fragmencie. Zmieni się m.in. lokalizacja wybiegu dla psów. Betonowe boisko zostanie usunięte, a w jego miejscu powstanie naturalna część wąwozu wypełniona łąkami kwietnymi. Pomiędzy siłownią a placem zabaw powstanie boisko wielofunkcyjne ze specjalną nawierzchnią. Zmianie ulegną ciągi komunikacyjne, które dostosowane będą do korzystania przez rodziców z wózkami i osoby z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Skomentuj