Projekt rozporządzenia MSWiA sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi został w środę opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie zostało przekazane do podpisu ministra i ma wejść w życie jeszcze dzisiaj. Poniżej znajduje się link do pobrania wspomnianego dokumentu.

Jak napisano w projekcie, rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla pomagających uchodźcom z Ukrainy udzielając im zakwaterowania i zapewniając im wyżywienie. Zgodnie z zapisami wcześniejszego rozporządzenia, które we wtorek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, osobom takim przysługuje świadczenie w maksymalnej wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Co zawiera wniosek o świadczenie dla pomagających?

W załączniku do projektu rozporządzenia znalazł się wzór wniosku o przyznanie świadczenia. Znalazło się tam miejsce na dane wnioskodawcy oraz oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia osobie wskazanej w “karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”. Karta ta jest załącznikiem do wniosku.

We wniosku oświadcza się również, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; oraz nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za najem, a także, że dane podane we wniosku są prawdziwe. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pobierz wzór wniosku oraz kartę osoby przyjętej do zakwaterowania

Rozporządzenie ma wejść z dniem 16 marca 2022 r.

Wcześniej, we wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Zgodnie z dokumentem maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.

Komu przysługuje świadczenie?

Rozporządzenie to wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z przepisami specustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Świadczenie takie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony.

Czytaj więcej

Skomentuj