We wtorek, 6 kwietnia weszło w życie zmienione rozporządzenie taryfowe. Nie wprowadza ono wielkich zmian w porównaniu z tymi znanymi już na etapie projektu, ale na kilka warto zwrócić uwagę.

Obecnie trwa (także medialna) polemika między przedstawicielami branży wodociągowej i Wodami Polskimi. Ci pierwsi apelują do wiceministra infrastruktury i trójstronny dialog. Tymczasem prezes państwowej instytucji zapowiada, że Wody Polskie nie dopuszczą do nieuzasadnionych podwyżek.

W międzyczasie weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 17 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 520). zostało opublikowane 22 marca br.

Wśród wprowadzonych zmian warto zauważyć m.in. tę, że wniosek o zatwierdzenie taryf będzie musiał zawierać informację o tym, czy na terenie gminy objętej wnioskiem wyznaczono aglomerację.

Taką uchwałę trzeba będzie wskazać (nie musi ona stanowić załącznika do wniosku). Wniosek musi też zawierać:

  • projekt taryf,
  • uzasadnienie,
  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe,
  • wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  •  informację dotyczącą korzystania z usług hurtowego zakupu wody lub odprowadzania ścieków za ostatnie 3 lata obrotowe,
  • tabele od A do I.

Co istotne, przedsiębiorstwa, które złożyły już wnioski, a które nie zostały rozpatrzone przed 6 kwietnia br., nie muszą tego robić ponownie. Regulator będzie rozpatrywał złożony wcześniej wniosek.

Źródło: Jerzmanowski Aqua

Czytaj więcej

Skomentuj