1 mld zł – to budżet rządowego programu „Mój prąd”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić online.

„Mój prąd” to prawdopodobnie największy w Europie program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, zakładający miliard zł na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej).

– Po raz pierwszy zastosowaliśmy tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Dzięki oferowanemu dofinansowaniu coraz więcej osób będzie mogło produkować i wykorzystywać odnawialną energię na własne potrzeby. Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia. Kolejny nabór zaplanowany jest na początku 2020 r. – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Oferowane dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii.

Wnioski możliwe online

Do niedawna wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa, tradycyjne sposoby: poprzez wizytę w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku lub przesłanie dokumentów Funduszowi pocztą bądź kurierem. Obecnie procedurę załatwić można także przez Internet.

– Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu, a załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dokumenty w wersji elektronicznej, niezbędne do złożenia wniosku to:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój prąd”,
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć tutaj. Tak przygotowane elektroniczne wersje dokumentów przesyłamy poprzez stronę portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Szybkie tempo wypłat

Ważne jest, że po wysłaniu wniosku nie można go już edytować ani podmieniać w nim załączników. O ewentualnych brakach lub błędach informować będzie e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku. Usługa jest bezpłatna.

– Stosujemy maksymalnie uproszczoną procedurę oceny wniosków i wypłaty środków. Wysokie tempo weryfikacji wniosków i realizacji wypłat jest bezprecedensowe w historii funkcjonowania NFOŚiGW – powiedział H. Kowalczyk.

– Dzięki temu w ciągu niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu zweryfikowaliśmy już 3812 wniosków, a wstępnie do dofinansowania zakwalifikowaliśmy 3076 wniosków na ponad 15 mln zł – dodał prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj