Odbiorcy prywatni i zabrzańscy przedsiębiorcy mogą liczyć na odroczenie terminów płatności, nienaliczanie odsetek za dostawę wody i odbiór ścieków, a także wstrzymanie windykacji. ZPWiK w Zabrzu oferuje również firmom darmową dezynfekcję.

Do przedsiębiorstwa codziennie napływają wnioski z prośbą o ulgi związane z ponoszeniem opłat za dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. ZPWiK w Zabrzu stworzyło pakiet pomocy, na jego potrzeby nazwany „Tarczą antykryzysową Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji”.

Pomoc dla mieszkańców

W jego ramach wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne (klienci indywidualni), firmy oraz podmioty użyteczność publicznej.

Osoby fizyczne mogą liczyć na rozłożenie płatności na trzy raty (na wniosek odbiorcy), przesunięcie terminu płatności do 30 czerwca 2020 r. dla osób dokonujących wpłat w kasie. Za nieterminowe dokonanie za okres od marca do lipca 2020 r. nie będą naliczane także odsetki.

Na wniosek odbiorcy ZPWiK wstrzyma też działania windykacyjne (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, wstrzymane zostaną pisma windykacyjne, nowe sprawy nie będą kierowane na drogę postępowania sądowego), a także wstrzyma procedury odcięcia dopływu wody. Za darmo przywróci także jej dopływ.

Wodna tarcza dla przedsiębiorców

Na pomoc mogą liczyć także przedsiębiorcy Jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu przez nich działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością lub gdy przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

Tu również termin płatności przesunięto do 30 czerwca 2020 r., a za okres od marca do lipca br. nie będą naliczane odsetki. Wstrzymano też działania windykacyjne (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, wstrzymane zostaną pisma windykacyjne, nowe sprawy nie będą kierowane na drogę postępowania sądowego) oraz procedury odcięcia dopływu wody (na wniosek odbiorcy).

Jeśli odbiorca wystąpi z wnioskiem, nie zostanie obciążony stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy. ZPWiK nieodpłatne usunie awarię na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy,  a na jego wniosek przywróci dostawę wody.

Czasowo zawieszono wystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo zadeklarowało także nieodpłatne wsparcie dla przedsiebiorstw poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (dezynfekowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym).

Czytaj więcej

Skomentuj