1 / 5

W Licheniu trwa XV konferencja WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO, połączona z obchodami jubileuszu organizatora, którym jest Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.

W organizację spotkania, które w tym roku zgromadziło blisko 300 uczestników włączył się tradycyjnie Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz liczne grono naukowców. Tematem przewodnim jubileuszowej konferencji, odbywającej się w dniach 23-24 marca, są badania i modernizacje rozwojowe współczesnych systemów wodociągów i kanalizacji.

Sesję wykładów otworzył dr Tomasz Górka, który zaprezentował zestawienie metod oceny sprawności studni głębinowych. Omówił geofizyczne techniki badawcze oraz porównał je ze stosowanymi metodami analizy sprawności otworów studziennych bazującymi na technikach hydrogeologicznych. – Rozwój innowacyjnych technik geofizycznych służących diagnostyce stanu technicznego studni głębinowych narzuca nowe spojrzenie na możliwości oceny sprawności wykorzystywane dotychczas przez specjalistów ds. hydrogeologii na rzecz przedsiębiorstw wodociągowych – podkreślał dr Górka.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać także referatu dotyczącego problemów z zapewnieniem niezawodnej dostawy wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego w procesie wydobycia gazu łupkowego. Prof. Marian Kwietniewski omówił w swoim referacie m.in. założenia do oceny niezawodności zaopatrzenia w wodę na cele szczelinowania hydraulicznego oraz warianty systemów wodociągowych proponowane do rozważenia w celu zapewnienia wysokiej niezawodności dostawy wody.

O tym, że monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej jest gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody przekonywał dr Florian Piechurski. – Prowadzony monitoring i zbierane dane usprawniają ocenę stanu technicznego eksploatowanych rurociągów, pomagają w planowaniu wymiany kolejnych odcinków oraz przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności – podkreślał prelegent. Wszystkie te działania w dużym stopniu wpływają na poprawę bilansu ekonomicznego spółki i podniesienie jej rentowności.

Czytaj więcej

Skomentuj