Strażnicy miejscy w Lublinie nie nakładają mandatów na niesprzątających po swoich psach, ale wręczają im torebki na psie kupy w ramach akcji “Woreczki zamiast mandatów”. Straż miejska trakcie patroli, zamiast wystawiać mandaty, poucza właścicieli psów o konieczności sprzątania po swoich pupilach i wręcza im specjalne pakiety woreczków.

“Woreczki zamiast mandatów” to jeden z elementów szerokiej kampanii “Miasto to też Twój dom-sprzątaj po swoim psie”.

– W jej ramach za pomocą wielu narzędzi namawiamy, motywujemy i mobilizujemy mieszkańców do odpowiedzialności za swoje zwierzęta i sprzątania po nich. W tym roku przygotowaliśmy tabliczki na trawniki, naklejki na kosze na śmieci, specjalne zestawy dla społeczników, chcących czynnie zaangażować się w pomoc i dystrybucję naszych materiałów – powiedziała Blanka Rdest–Dudak, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina.

https://www.facebook.com/MiastoLublin/videos/393734714855998/

– Wciąż stykamy się z pytaniami mieszkańców, zwłaszcza w kontekście zmiany systemu zagospodarowania opadów, gdzie wyrzucić psie nieczystości? Przypominamy: zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście Lublin psie nieczystości możemy wrzucić do każdego publicznego kosza lub pojemnika na odpady zmieszane. Oczywiście powinny być zawinięte w woreczek. Na kosze na odpady przygotowane zostały naklejki informujące, że tu można wrzucić psie nieczystości – mówią przedstawiciele miasta.

Takie akcje prewencyjno-edukacyjne są bardzo potrzebne i skuteczne. Każdego roku obserwujemy poprawę. Mieszkańcy mają coraz większą świadomość problemu i zagrożeń jakie wiążą się z niesprzątaniem po psach – mówi Robert Gogola, rzecznik straży miejskiej w Lublinie.

Na wyrozumiałość strażników można liczyć przez tydzień, po tym okresie funkcjonariusze powrócą do wypisywania mandatów.

Czytaj więcej

Skomentuj