Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Koninowi 24 mln zł na budowę ciepłowni termalnej. Miasto otrzyma na ten cel także 15 mln zł pożyczki.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do doprowadzenia tego projektu do tak szczęśliwego finału: pracownikom, służbom finansowym, radnym. Szczególne słowa podziękowania kieruję do poprzedniego prezesa MPEC-Konin Stanisława Jareckiego oraz do posła Leszka Galemby, który pomagał przy sfinalizowaniu projektu – powiedział prezydent Piotr Korytkowski.

Cała inwestycja będzie kosztować prawie 46 mln zł: 24 mln zł to dofinansowanie, 15 mln zł – pożyczka z NFOŚiGW, a niemal 6,5 mln zł – wkład własny. Umowa z NFOŚiGW ma zostać podpisana do 30 września.

Prezes MPEC-Konin Sławomir Lorek zapewnił, że firma jest gotowa do realizacji przedsięwzięcia – ma gotowy SIWZ, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – podstawowy dokument niezbędny w przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy oraz ważne pozwolenie na budowę ciepłowni na wyspie Pociejewo w sąsiedztwie stadionu przy Podwalu.

Budowa ciepłowni powinna się zakończyć w 2022 r. Będzie to trzecie, oparte na odnawialnych źródłach energii, źródło produkujące ciepło dla miasta.

Konin posiada złoża wody o rekordowej temperaturze 97,5 stopnia Celsjusza. Odkryto je 5 lat temu w wyniku odwiertu geotermalnego. Obecne władze chcą, by Pociejewo stało się „ekologicznym salonem miasta” z usługami z dziedziny rekreacji i balneologii. – Rozpatrujemy różne scenariusze. Nie wykluczamy inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym – powiedział prezydent Korytkowski.

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

Skomentuj