Ministerstwo Rozwoju promuje nowatorską formę współpracy miast. Będą one zrzeszać się w danym obszarze tematycznymi, tworzyć tzw. miast – sieci i wymieniać wiedzą oraz doświadczeniem.

Głównym celem koncepcji pn. „Partnerska Inicjatywa Miast” skierowanej do ośrodków miejskich jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.

Istotą sieci jest współdziałanie miast gotowych do poszukiwania i łączenia rozmaitych metod poprawiających warunki rozwojowe i w konsekwencji wzmacniania ich potencjału. Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.

Czym jest sieć?

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju sieć stanowi od 5 do ok. 10 miast partnerskich (ewentualnie więcej), z których jedno pełni funkcje lidera. Miasta pochodzą przynajmniej z trzech województw zróżnicowanie makroregionalne. Ponadto miasta są spójne pod względem tematycznym i problemowym. Sieć będzie zarządzana przez miasto Lidera, we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem „Partnerska Inicjatywa Miast”

Wśród najważniejszych korzyści dla miast Ministerstwo Rozwoju wymienia: finansowanie (m.in. organizacji spotkań, wyjazdów studyjnych, przygotowania ekspertyz), wsparcie i wiedza eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci, wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań miast poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania. W ramach sekretariatu „Partnerska Inicjatywa Miast” będzie też działał opiekun tematyczny.

Ruszył już pierwszy etap

Nabór wniosków dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza ogłoszono 20 czerwca i potrwa on 4 tygodnie. Ministerstwo Rozwoju oceni i wybierze projekty do końca sierpnia.

Jest to pierwszy etap realizacji projektu. Ostatecznie przewidziano włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci – praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni. Do udziału w sieci kwalifikują się miasta oraz formy organizacyjne funkcjonalnych obszarów miejskich np. związki, stowarzyszenia, porozumienia. Program finansowany jest ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj