Wyższe ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Lublinie wchodzą w życie od 24 sierpnia br. Cena netto za dostarczoną wodę wzrosła z 3,74 do 3,89 zł za metr sześcienny, natomiast cena netto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z 4,95 do 5,16 zł za metr sześcienny. Dla odbiorców indywidualnych, którzy rozliczają się z uwzględnieniem podatku VAT, zmiana oznacza podwyżkę z około 4,04 do 4,20 zł za wodę (16 gr) i z około 5,35 zł na 5,57 zł za ścieki (22 gr).

Rozliczenia proporcjonalne

Rozliczenia będą dokonywane proporcjonalnie do dni, w których obowiązywały stare stawki (do 23 sierpnia br.) i nowe (od 24 sierpnia br.).

– To oznacza, że w rozliczeniu za sierpień jeden tydzień (24-31 sierpnia br.) będzie uwzględniał nowe ceny. Wszystkie faktury wystawione od 24 sierpnia br. będą uwzględniały nowe stawki opłat abonamentowych – mówi Magdalena Bożko, rzeczniczka MPWiK w Lublinie.

RZGW analizuje wniosek

Ceny zostały zatwierdzone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie 6 sierpnia 2021 r. na trzy lata. Lubelskie MPWiK oczekuje na rozpatrzenie przez Wody Polskie wniosku o skrócenie obowiązujących taryfy za wodę i ścieki wraz z propozycją nowych, wyższych taryf. Spółka argumentuje podwyżkę m.in. wzrostem cen zakupu energii elektrycznej na poziomie 369 proc., wzrostem kosztów wywozu i zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych o 260 proc. oraz rekordowym poziomem inflacji. W RZGW-PGWWP trwa analiza złożonego wniosku.

Czytaj więcej

Skomentuj