Pozwolenie na użytkowanie pierwszej części inwestycji tzw. hermetyzacji instalacji przetwarzania odpadów w Zabrzu dostała spółka FCC Polska. Oznacza to możliwość uruchomienia nowych instalacji i rozpoczęcia modernizacji niektórych starych, co ma wyeliminować uciążliwości zapachowe w okolicy.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zabrzu mieści się w rejonie zabrzańskiej dzielnicy Zandka, kilkaset metrów od ścisłego centrum miasta. Zbudowana w poprzednich latach instalacja powoduje uciążliwości zapachowe, na które skarżą się mieszkańcy. Działania na rzecz rozwiązania problemu wspierał od kilku lat miejscowy samorząd.

Na początku 2017 r. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik powołała zespół do współpracy przy realizacji projektu modernizacji zakładu segregacji i kompostowni odpadów przy ul. Cmentarnej. W efekcie nacisku lokalnej społeczności we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się inwestycja hermetyzacji zakładu, finansowana przez Grupę FCC Environment CEE.

Jest pozwolenie

We wtorek Aldona Dydak z FCC Polska przekazała, że spółka otrzymała właśnie pozwolenie na użytkowanie pierwszej części inwestycji hermetyzacji zakładu. Gotowe do uruchomienia są nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia – wraz z systemem oczyszczania powietrza w biofiltrach. Fizycznie ta część inwestycji była gotowa jesienią ub. roku.

– Przesunięcie terminu rozruchu nowej instalacji wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas zawirowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Nasza inwestycja zbiegła się w czasie ze skomplikowanymi regulacjami, do których i my musieliśmy się dostosować – powiedział cytowany przez Dydak dyrektor ds. inwestycji i technologii spółki Krzysztof Tomczyński.

– Formalna droga dobiegła jednak końca i aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia gotowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. To z kolei umożliwi nam rozpoczęcie pracy nad modernizacją starej części i finalnie połączenie ich w jeden, hermetyczny proces biologicznego przetwarzania odpadów – dodał dyrektor.

Kolejne usprawnienia już wkrótce

Druga część inwestycji, która obejmuje wymianę otwieranych dachów tuneli Biodegma na stałe, żelbetowe, a następnie połączenie obu części instalacji w jedną całość, jest według spółki w fazie zaawansowanych przygotowań, m.in. ustawiono już dźwig pod kątem prac demontażowych i montażowych.

Prace nad drugą częścią przedsięwzięcia mają zakończyć się jesienią br. Spółka zastrzega, że na koniec, w celu uruchomienia całości inwestycji, konieczne będzie ponowne przejście przez odbiory oraz procedurę uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego.

Cała inwestycja obejmuje budowę sześciu betonowych tuneli kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu między nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltru do oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych, w których prowadzony będzie proces dojrzewania tzw. stabilizatu, dotąd prowadzony na otwartym placu.

Hala mechanicznego przetwarzania odpadów zostanie połączona kanałem wentylacyjnym z nową halą operacyjną. Powietrze z hali przetwarzania mechanicznego i sortowni będzie transportowane tym kanałem do nowej hali, w której zapewnione zostanie podciśnienie. To samo powietrze będzie napowietrzało fazę intensywną kompostowania (w zamkniętych betonowych tunelach), a następnie będzie zasysane do biofiltra, skąd po oczyszczeniu będzie wyprowadzane poza instalację.

Oczyszczane za pomocą biofiltra ma być też pobierane z zewnątrz powietrze wykorzystywane w fazie stabilizacji, prowadzonej w zmodernizowanych betonowych tunelach. W efekcie cały proces ma być prowadzony w sposób zhermetyzowany i bez wpływu na otoczenie. Wartość inwestycji to ponad 15 mln zł – w całości ze środków Grupy FCC Environment CEE .

Według FCC Polska hermetyzacja zabrzańskiego zakładu to jeden z kilku elementów programu, którego celem jest m.in. podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie ew. uciążliwości zapachowych. Jest to też jedna z kilku inwestycji spółki mających dostosować zakład do najwyższych standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Skomentuj