Najstarsza świątynia lewobrzeżnej części Poznania zostaną poddane gruntownej termomodernizacji. NFOŚiGW przeznaczy ponad 4,7 mln zł dotacji i przeszło 524 tys. zł pożyczki na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu zbudowano już w XIII w. Jego wczesnogotyckie mury tworzą do dzisiaj filary kościoła. Około 1500 r. w późnogotyckim stylu została dobudowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Późniejsze modernizacje i częściowe przebudowy świątyni spowodowane były powodziami i pożarami. Do kościoła przylegają dwa skrzydła podominikańskich zabudowań klasztornych, w części pochodzących z XV w., co podnosi wartość zabytkową świątyni. Od 1920 r. znajduje się ona pod opieką księży Jezuitów.

Termomodernizacja kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z kamienicą i oficyną zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. Koszt całkowity inwestycji sięgnie kwoty ponad 5,2 mln zł.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Celem projektu jest zastosowanie usprawnień termomodernizacyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla obiektów zabytkowych.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie:

  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę i docieplenie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację systemu grzewczego (źródła ciepła i instalacji ogrzewania),
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Powstanie instalacja OZE (fotowoltaika i pompy ciepła), wymienione zostanie także oświetlenie na LED. Ponadto uwzględniono działania związane z przygotowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem, w tym wykonanie audytu energetycznego ex-ante, wykonanie dokumentacji przetargowej, opracowanie opinii ornitologicznej, stworzenie dokumentacji technicznej i odbioru przedsięwzięcia.

Termorenowacja zabytkowych obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Będzie to m.in. redukcja emisji gazu cieplarnianego CO2 (159,70 tony/rok). Zmniejszy się również zużycie energii pierwotnej (3 431,47 GJ/rok). Co więcej, ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych sięgnie 207,07467 MWh/rok, przy czym energii elektrycznej – 36,99967 MWh/rok, a energii cieplnej – 612,27 GJ/rok.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj