Najstarsza świątynia lewobrzeżnej części Poznania zostaną poddane gruntownej termomodernizacji. NFOŚiGW przeznaczy ponad 4,7 mln zł dotacji i przeszło 524 tys. zł pożyczki na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu zbudowano już w XIII w. Jego wczesnogotyckie mury tworzą do dzisiaj filary kościoła. Około 1500 r. w późnogotyckim stylu została dobudowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Późniejsze modernizacje i częściowe przebudowy świątyni spowodowane były powodziami i pożarami. Do kościoła przylegają dwa skrzydła podominikańskich zabudowań klasztornych, w części pochodzących z XV w., co podnosi wartość zabytkową świątyni. Od 1920 r. znajduje się ona pod opieką księży Jezuitów.

Termomodernizacja kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z kamienicą i oficyną zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. Koszt całkowity inwestycji sięgnie kwoty ponad 5,2 mln zł.

Celem projektu jest zastosowanie usprawnień termomodernizacyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla obiektów zabytkowych.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmie:

  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę i docieplenie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację systemu grzewczego (źródła ciepła i instalacji ogrzewania),
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Powstanie instalacja OZE (fotowoltaika i pompy ciepła), wymienione zostanie także oświetlenie na LED. Ponadto uwzględniono działania związane z przygotowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem, w tym wykonanie audytu energetycznego ex-ante, wykonanie dokumentacji przetargowej, opracowanie opinii ornitologicznej, stworzenie dokumentacji technicznej i odbioru przedsięwzięcia.

Termorenowacja zabytkowych obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Będzie to m.in. redukcja emisji gazu cieplarnianego CO2 (159,70 tony/rok). Zmniejszy się również zużycie energii pierwotnej (3 431,47 GJ/rok). Co więcej, ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych sięgnie 207,07467 MWh/rok, przy czym energii elektrycznej – 36,99967 MWh/rok, a energii cieplnej – 612,27 GJ/rok.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj