1 / 5

Zamek Królewski w Warszawie rozpoczyna prace nad odtworzeniem Ogrodów Dolnych. Na wykonawcę inwestycji, która zakończyć ma się w połowie 2019 r., wybrano firmę Park-M ze Starego Sącza.

W 2015 r., po dwóch latach prac, otwarto dla mieszkańców Warszawy i turystów Ogrody Górne. Rewitalizacja Ogrodów Dolnych będzie zwieńczeniem rozpoczętej w 1971 r. odbudowy Zamku Królewskiego – jednego z najważniejszych zabytków stolicy Polski.

W nowo stworzonej przestrzeni pojawią się fontanny, ścieżki, szpalery zieleni i ławki. Tereny Podzamcza będą otwarte bezpłatnie dla publiczności. Ogrody Dolne i Górne Zamku Królewskiego stworzą harmonijnie połączoną całość, która dopełni panoramę Warszawy od strony Wisły.

Projekt „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie” realizowany jest w ramach działania 8.1 osi priorytetowej: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie przewiduje realizację całości prac do połowy 2019 r., a następnie jeden rok tzw. pielęgnacji gwarancyjnej.

Czytaj więcej

Skomentuj