1 / 2

W Poznaniu zbiórka odpadów biodegradowalnych rozpocznie się od 1 stycznia 2018 r. Wcześniej jednak rozwiązania systemu będą testowane w programie pilotażowym.

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów zacznie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2017 r. Obejmuje on m.in. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Z tego też względu w Poznaniu będzie prowadzona początkowo pilotażowa zbiórka tych odpadów, by od 1 stycznia 2018 r. objąć cały obszar aglomeracji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).

– Najpóźniej od 1 lipca 2017 r. rozpocznie się pilotażowy system zbiórki odpadów biodegradowalnych obejmujący zabudowę jednorodzinną w kilku rejonach Poznania. Miasto przekazało do spółki ZZO środki na zakup 12 tys. pojemników na zbiórkę odpadów zielonych i biodegradowalnych – mówi Bartosz Wieliński, dyrektor biura ZM GOAP. Początkowo zbiórka prowadzona będzie w brązowych pojemnikach z napisem BIO, w domach jednorodzinnych.

– Na razie pilotażowa zbiórka bioodpadów będzie dobrowolna wśród tych mieszkańców, którzy w danym sektorze wyrażą chęć i zgodę w niej uczestnictwa. Częstotliwość odbioru w okresie pilotażu będzie raz na dwa tygodnie – wyjaśnia Stanisław Kęska, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Co można wrzucać do brązowego pojemnika?

Mieszkańcom, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów, zostaną nieodpłatnie, na czas trwania programu pilotażowego (do końca listopada 2017 r.), dostarczone 240-litrowe pojemniki na bioodpady.

Pojemniki te wyposażone są w specjalne, podwójne dno – przystosowane do zbiórki tego typu odpadów. Ponadto posiadają system wentylacji, co zapobiega powstawaniu przykrych zapachów. Rozmiar tego pojemnika pozwoli na zbieranie w nim zarówno odpadów zielonych (dotychczas zbieranych w workach), jak i odpadów kuchennych.

Odpady zielone:

 • trawa;
 • liście;
 • rozdrobnione gałęzie;
 • pozostałości roślinne;
 • chwasty, korę, kwiaty.

Odpady kuchenne:

 • resztki żywności (bez mięsa);
 • obierki i skórki z owoców i warzyw;
 • przeterminowane owoce i warzywa;
 • skorupki jaj;
 • niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb);
 • fusy po kawie i herbacie ewentualnie papierowe filtry z kawą.

Do pojemników na selektywną zbiórkę nie mogą trafiać: resztki mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemia, kamienie i popiół.

Selektywna zbiórka bio od 1 stycznia 2018 r.

Zbiórka obejmująca całą aglomerację GOAP ruszy z początkiem 2018 r. – Od 1 stycznia 2018 r. przez okres 3 lat i 9 miesięcy mamy podpisany przetarg na odbiór i transport odpadów – wyjaśnia Bartosz Wieliński, dyrektor biura ZM GOAP.

Dodaje, że częstotliwość na terenie spółdzielni, jest wystarczająca na tym etapie zbiórki, a być może przy kolejnym przetargu ta sytuacja ulegnie zmianie. – Gdy mieszkańcy przyzwyczają się do zbiórki i te ilości odpadów będą większe, wtedy będzie można zwiększyć również częstotliwość ich odbierania – dodaje dyrektor.

Choć opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców nie mają ulec zmianie, to spółdzielnie, wspólnoty, jak i mieszkańcy domów jednorodzinnych pojemniki do zbiórki bio będą musieli zakupić we własnym zakresie.

Segregujesz bio? Będziesz mógł otrzymać kompost 

Hasło prowadzonej selektywnej zbiórki bioodpoadów, które trafiąją do poznańskiej biokompostowni to „Bio zbierasz, bio odbierasz”. W instalacji, która przygotowana jest na roczny przerób 30 tys. ton odpadów, w procesie fermentacji oraz kompostowania odpadów po fermentacji powstanie energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost. Ten zaś będą mogli otrzymać mieszkańcy, którzy dołożyli swoją cegiełkę w postaci bioodpadów do biokompostowni.

– Wdrażając wspólnie z GOAP-em pilotażowym program zbiórki odpadów ulegających biodegradacji pod hasłem „Bio zbierasz, bio odbierasz”, chętni uczestnicy programu na jednym z Gratowisk (PSZOK-ów) będą mogli odebrać nawóz wyprodukowany z tych odpadów – zachęca prezes Kęska.

Dodaje, że na efekty zbiórki będzie trzeba jednak poczekać , bo nie ma co wierzyć, że z dniem 1 stycznia 2018 r. jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki otrzyma się tyle bioodpadów ile życzyłby sobie legislator.

– Przede wszystkim trzeba edukować, edukować i jeszcze raz edukować, bo bez tego nie będziemy mieli żadnych wyników – mówi Stanisław Kęska, prezes zarządu ZZO Poznań.

Dlatego równolegle w Poznaniu będzie prowadzona w tym zakresie edukacja mieszkańców. W najbliższym czasie na mieszkańców czekają eko-atrakcje, gdyż już 28 maja 2017 r. odbędzie się Miejski Festyny Ekologiczny, który zapoczątkuje X Poznańskie Dni Recyklingu.

Czytaj więcej

Skomentuj