Zakazy koszenia, skuteczne zagospodarowanie wód opadowych, akcje edukacyjne dla mieszkańców, łąki kwietne zamiast trawników – to tylko niektóre działania jakie podejmują kolejne miasta w Polsce w trosce o tereny zieleni i przeciwdziałanie skutkom suszy.

Susza, która wg prognoz będzie niezwykle dotkliwa w tym roku, w zasadzie jest już faktem. Od czasu do czasu pojawiają się opady ale po kolejnej ciepłej zimie i przy zachodzących zmianach klimatycznych w wymiarze globalnym, eksperci nie mają wątpliwości – dotkliwe skutki suszy odczujemy wszyscy.

Pytania i odpowiedzi oparte o konkretne działania

Jak poszczególne miasta w Polsce radzą sobie z problemem suszy? Czy istnieją skuteczne metody z gwarancją sukcesu w walce ze skutkami suszy? Które rozwiązania przynoszą najlepsze efekty? I w końcu, jak włączyć społeczności lokalne w działania zapobiegające skutkom suszy? To tylko niektóre pytania, na które poszukują odpowiedzi polskie miasta i gminy.

Już 29 maja odbędzie się bezpłatne webinarium “Utrzymanie zieleń miejskiej w czasie suszy”. Każdy uczestnik musi się jednak zarejestrować.

Więcej informacji i rejestracja: susza.zielen.abrys.pl

Webinarium kierowane jest do wszystkich osób, którym temat utrzymania zieleni miejskiej jest bliski – w szczególności do pracowników zarządów zieleni miejskiej, ogrodników miejskich, pracowników zarządów dróg i zieleni, architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz pracowników samorządowych.

Podczas ponad 3 godzin webinarium on-line zaproszeni przez redakcję miesięcznika “Zieleń Miejska” specjaliści z zarządów zieleni miejskich z wybranych miast w oparciu o konkretne przykłady i rozwiązania odpowiedzą między innymi na pytania:

  • Czy w związku z suszą miasta zmieniają się dotychczasowe plany związane z utrzymaniem zieleni miejskiej?
  • Jakie konkretne działania podejmują poszczególne miasta w związku z suszą?
  • Jakie rozwiązania techniczne warto stosować do zagospodarowania wód opadowych?
  • Łąki Kwietne i ekstensywne utrzymanie trawników, naturalne rabaty z roślin runa leśnego – czy to wystarczy w walce z suszą?
  • Podlewanie drzew – na co zwrócić uwagę?
  • Błękitno-zielona infrastruktura w miastach – jakie działania warto podejmować?
  • Jakie akcje edukacyjne lub aktywizujące społeczność mieszkańców podejmują poszczególne miasta w kontekście walki ze skutkami suszy?

Praktycy dla praktyków

Eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas webinarium to między innymi:

Łukasz Pawlik – pełniący od stycznia 2019 roku obowiązku obowiązki Miejskiegi Architekta Krajobrazu w Krakowie. Łukasz Pawlik związany jest z krakowską zielenią od lat, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie.

Magdalena Biela – zastępca dyrektora w zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Magdalena Biela jest również członkiem i inspektorem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, SAK, Polskiego Stowarzyszenia Zielone Dachy. W swojej pracy zawodowej zajmowała się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej. Przez kilka lat pracowała w Urzędzie Miasta w Raciborzu, gdzie zajmowała się ustawą o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej.

Jakub Paduch – koordynator akcji przeciwdziałania suszy w 2020 r. w Mieście Łodzi, przedstawiciel Departamentu Ekologii i Klimatu w tamtejszym magistracie. Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego VII i VIII kadencji, w tym w latach 2017-2018 przewodniczący komisji zajmującej się ochroną środowiska. Z wykształcenia prawnik.

Czytaj więcej

Skomentuj