Zarząd Zwiazku Miast Polskich podjął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym opowiedziano się za szybką ścieżką legislacyjną dla przepisu umożliwiającego stosowanie zamówień wewnętrznych „in-house” na odbiór odpadów.

Dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski, podkreślał, że tzw. ustawa śmieciowa nie została przyjęta w wersji postulowanej przez samorządy, chociaż udało się wywalczyć większość postulowanych od wielu lat zmian, m.in. konieczność przekazania gminom realnego władztwa nad odpadami komunalnymi. Ustawa ta jest kompromisem między propozycjami samorządowego środowiska a żądaniami firm zajmujących się odbiorem odpadów od mieszkańców, które stosowały ogromne naciski w trakcie prac legislacyjnych.

Członkowie Zarządu podkreślali, że zapis dotyczący konieczności organizowania przetargu przez gminę na odbiór odpadów, w sytuacji gdy gmina posiada własny podmiot, może doprowadzić do wyeliminowane jego z rynku. „Nasze firmy nie mogą konkurować z zagranicznymi podmiotami” – twierdzą samorządowcy. W stanowisku ZMP argumentowano, że samorząd był budowany na podstawie jednego systemu i zamówienia „in-house” powinny być także stosowane w gospodarce odpadami (wg KE możliwe jest zlecenie wewnętrzne). Zwracano uwagę, że ustawa jest słabo merytorycznie przygotowana i, również zdaniem ekspertów, wymaga nowelizacji jeszcze kilku artykułów. Wątpliwości samorządowców budzi również sposób weryfikowania płatników oraz pobór opłaty (faktura VAT z zerowym VAT-em).

źródło: zmp.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj