Konferencja, organizowana przez Związek Miast Polskich odbędzie się 23 września br. w formie on-line.

Na spotkaniu zostanie podsumowany ogólnokrajowy konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy” realizowany w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. Konkurs finansowany jest w ramach Programu Dialog Społeczny – Godna Praca, ze środków Norway Grants.

Ideą konkursu było zidentyfikowanie dobrych praktyk opisujących starania różnych jednostek samorządu terytorialnego o zapewnienie godnej pracy i utrzymanie dobrych relacji pomiędzy pracodawcą, pracownikami i odbiorcami usług. W bazie dobrych praktyk na stronie dobrepraktyki.pl (w zakładce Dialog Społeczny) zamieszczono 21 przykładów z poprzednich edycji konkursu.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki dialogu społecznego zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu oraz wyłonieni zostaną laureaci. Głos zabiorą także przedstawiciele lidera projektu z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, partnerzy z Norweskiego Związku Pracowników Komunalnych – Fagforbundet oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych – KS a także Ambasady Królestwa Norwegii.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj