Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego – Michelin Polska – z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie.

W marcu 2018 r.  rozpisano przetarg na wybór partnera, który wybuduje instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansuje nakłady inwestycyjne i będzie zarządzać całym majątkiem przez 25 lat. Postępowanie to poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty i prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że każdy zainteresowany podmiot lub grupa podmiotów mogły złożyć ofertę bez żadnych wcześniejszych prekwalifikacji.

Olsztyn nie rezygnuje z PPP. Kto wybuduje spalarnię?

W kwietniu okazało się, że do olsztyńskiego magistratu wpłynęły trzy oferty. Ostatecznie komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Dobra Energia dla Olsztyna (dawniej Dovecot). Po spełnieniu wszystkich formalności prawych kolejnym krokiem zbliżającym do realizacji elektrociepłowni będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy olsztyńskim MPEC, a wybranym wykonawcą. Po zawarciu umowy przystąpi on do realizacji robót budowlanych.

MPEC nie wnosi aportem swojego majątku. Oznacza to, że struktura majątkowa MPEC pozostaje bez zmian. Przyjęcie takiego modelu, pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka budowy nowego źródła oraz zarządzania nim i finansowania na partnera prywatnego. MPEC wciąz jednak będzie miał uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji czy warunków sprzedaży energii. W tej formule cała odpowiedzialność finansowa za realizację „nowego źródła” spada na partnera prywatnego.

Realizacja tej inwestycji jest kolejnym krokiem, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna. Nowa “ekociepłownia”, spełniająca najwyższe standardy  środowiskowe, pozwolić ma na znaczące ograniczenie zanieczyszczeń powietrza przez dotychczasowe ciepłownie opalane węglem.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Bardzo dobra wiadomość. Problem rosnącej frakcji palnej, będącej pozostałością po sortowaniu rośnie. Na domiar złego żadne instalacje tego rodzaju nie są planowane na Dolnym Śląsku czy w konurbacji górnośląskiej.

Skomentuj