Rozwiąż nasz Quiz Ekologiczny i sprawdź, ile wiesz o ochronie środowiska!

Śledzisz na bieżąco wszystkie informacje o ochronie środowiska? Kliknij "Dalej" i sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

1.

W konkursie International Small Wind Turbine Contest 2017, w którym trzeba było zaprojektować najlepszą turbinę wiatrową do generowania prądu na obszarze zurbanizowanym, zwyciężyli studenci z:
2. Rośliny rosnące na innej roślinie, ale zwykle nieprowadzące pasożytniczego trybu życia, lecz korzystające z odrębnego gatunku jedynie jako podpory, to:
3. Stworzone przez firmę Celtic Renewables i pomyślnie sprawdzone w samochodzie biopaliwo o nazwie biobutan zostało wyprodukowane:
4. W pobliżu miasta Datong w prowincji Shanxi w Chinach działa farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW, która obserwowana z lotu ptaka ma kształt:
5. US Energy Information Administration (EIA) poinformowała, że w marcu i kwietniu br. produkcja energii odnawialnej z dużych instalacji po raz pierwszy od lipca 1984 r.:
6. Od maja 2016 r. w Poznaniu funkcjonują odwiedzane nawet przez 100 osób dziennie tzw. giveboxy, czyli:
7.

Według ustaleń organizacji non-profit CDP i Climate Accountability Institute, od  1988 r. za aż 50% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiada jedynie:
8. Największa w Europie Środkowo-Wschodniej impreza wystawienniczo-targowa poświęcona terenom zieleni, to:
9.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, do 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w Polsce musi wynieść:
10. Mężczyźni montujący panele fotowoltaiczne

Budowana przez Lyon Group największa na naszej planecie farma solarna wyposażona w magazyn energii, składająca się z 3,4 mln paneli fotowoltaicznych i 1,1 miliona ogniw bateryjnych, powstanie w:

Imię

Czytaj więcej

Skomentuj