W Kielcach podpisano umowę na realizację projektu “Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”

Projekt ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z  Kielc i 17 gmin.

Planowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: um.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj