Już niebawem rusza budowa nowego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Jest już decyzja decyzję o pozwoleniu na budowę dla pierwszego etapu Zakładu, który powstanie w ramach Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.

Po uprawomocnieniu się decyzji, Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w zakresie objętym pozwoleniem. Zgoda Starosty Powiatowego była niezbędna do rozpoczęcia budowy. Dzięki jej uzyskaniu, już niedługo rozpoczną się prace nad realizacją współfinansowanego aż w 77,59% przed Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” w zakresie objętym pozwoleniem. Decyzja zatwierdziła projekty i udzieliła zezwolenia na budowę:
• zagospodarowania terenu (wewnętrznych sieci i instalacji drogowych, elektrycznych i sanitarnych),
• hali demontażu odpadów wielkogabarytowych, warsztatu oraz zaplecza socjalnego i hali sortowni odpadów,
• hali intensywnej stabilizacji/kompostowania oraz biofiltru stabilizacji/kompostowania.

Projekt RSGOT obejmuje 23 gminy w 5 powiatach województwa pomorskiego. Jego realizacja ma zapewnić powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację i recykling odpadów komunalnych powstających w regionie. "W efekcie uzyska się odzysk surowców, minimalizację ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, znaczne ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi. Co istotne, żadna z inwestycji powstałych podczas realizacji Projektu RSGOT nie będzie uciążliwa dla środowiska przyrodniczego zarówno podczas fazy budowy jak i eksploatacji, a rekultywacja 11 składowisk odpadów przywróci środowisku wiele hektarów terenów zielonych" – informują przedstawiciele jednostki realizujacej projekt. Całkowity koszt Projektu wynosi 146 520 249 zł brutto (120 483 117 zł netto). W ramach Projektu realizowanych jest 11 Kontraktów.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj