Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzył ZUT Gdańsk 1 mln zł kary za nieprawidłowe magazynowanie i składowanie odpadów. Spółka odwołuje się od tej decyzji.

Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku przeprowadzili dwie kontrole na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku między październikiem a grudniem 2020 roku.

Stwierdzono, że głównym źródłem substancji złowonnych są magazynowane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady frakcji zbieranych selektywnie, takich jak tworzywa sztuczne i szkło, ze względu na znajdujące się w opakowaniach resztki produktów spożywczych.

W trakcie kontroli stwierdzono także wydobywanie odpadów niezgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami ochrony środowiska – w szczególności ustawy o odpadach.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył ZUT administracyjną karę pieniężną w wysokości 1 mln zł za wydobywanie odpadów niezgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska. Wspomniana decyzja nie jest ostateczna.

Spółka poinformowała, że nie zgadza się z decyzją WIOŚ. – Decyzja została oparta na danych, które spółka ocenia jako niezgodne ze stanem faktycznym – czytamy w oświadczeniu.

Przedstawiciele ZUT argumentują, że wskazany przez WIOŚ teren nie jest istniejącym składowiskiem odpadów. Nie może być zatem mowy o nielegalnym wydobywaniu odpadów z istniejącej instalacji składowiska, a za to została nałożona kara.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj