W Myślenicach zakończyła się budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Inwestycja warta ponad 47 mln złotych (w tym 26 mln dofinansowania z funduszy unijnych) będzie obsługiwać powiaty myślenicki i limanowski.

ZZO wypsażony jest w sortownie i komory kompostowni, w których na kompost będą przerabiane odpady biodegradowalne. Sercem zakładu jest wielofunkcyjna hala, wyposażona w sortownie i szczelnie zamknięte komory kompostowni. Do sortowni będą przywożone wszystkie odpady. Po wyładowaniu ze śmieciarek zostaną przekazywane na system taśmociągów, sit, kabin sortowniczych i˙separatorów. Uzyskane w efekcie surowce i produkty zostaną sprzedane do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem albo do cementowni lub elektrociepłowni jako tzw. paliwo alternatywne.

Do betonowych, szczelnie zamkniętych komór kompostowni trafią organiczne odpady biodegradowalne, np. liście, obierki, resztki jedzenia, a także kawałki papieru czy drewna. Proces przerobienia ich na kompost będzie trwał ok. trzy tygodnie.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj