Porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisane. Na walkę ze smogiem Polska przeznaczy 130 mld zł.

Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisał w czwartek porozumienie z prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota około  130 mld zł.

Premier: Nie tylko “Czyste Powietrze”

Premier Mateusz Morawiecki podziękował pozarządowym organizacjom ekologicznym za cenne uwagi i opinie dotyczące problemu niskiej emisji w Polsce. Stwierdził, że miały duże znaczenie dla podjęcia tego problemu przez rząd i  opracowania Programu „Czyste Powietrze”. Poprzez  dotacje i związany  z nim system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Morawiecki wskazał również na inne działania rządu, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i  likwidacji zjawisk smogowych: przygotowanie projektu  „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu. Również prace Ministerstwa Energii dla rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce przez zmniejszenie liczby samochodów spalinowych na drogach.

Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska omówiła działania nad wprowadzeniem zachęt i  bodźców, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu.

Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów  kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które  będą mogły być objęte ulgą. Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.

Kompleksowe rozwiązania ekologiczne

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na kompleksowość rozwiązań i działań, które umożliwia realizacja Programu „Czyste Powietrze” przez zainteresowanych beneficjentów. Są to prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk, czy montażu odnawialnych mikroźródeł energii. Zwrócił też uwagę, że przy opracowaniu programu określono maksymalne jednostkowe koszty poszczególnych robót i zakupów inwestycyjnych realizowanych w jego ramach.

Ministerstwo Środowiska przygotowało i przystępuje do realizacji  spotkań informacyjno-szkoleniowych, które zostaną przeprowadzone we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach zostanie zaprezentowany Program „Czyste Powietrze” oraz różnorodne zagadnienia jakości powietrza i smogu na obszarach, na których jest prowadzone szkolenie.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podziękował funduszom wojewódzkim, Bankowi Ochrony Środowiska, a także szefowi rządu i ministrom, za pomoc i wspólne  w przygotowanie  Programu „Czyste Powietrze”. Podkreślił, że zakres Programu i sposób jego realizacji będzie stanowił nową jakość we wspólnych działaniach antysmogowych. Zapewnił też, że projekt „Czyste Powietrze” będzie realizowany skutecznie, dla dobra ogółu mieszkańców Polski.

Źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. A może by tak pokazywać na zdjęciach nie tylko kominy domów jednorodzinnych, ale też dym z setek tysięcy ton plastików sprowadzanych do Polski z zagranicy? To jeszcze mało nam własnego syfu? Naszego obywatela dyscyplinuje się strasząc dronami, poborami sadzy z komina, czy kontrolą straży a nie panuj się nad sprowadzaniem tysięcy ton badziewia w przeróżnej postaci…

Skomentuj