Już po raz szósty mieszkańcy Warszawy zdecydowali, na co zostaną wydane pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. Do realizacji – dzięki głosom mieszkańców – zakwalifikowano 414 projektów. Największym poparciem cieszył się pomysł na “2020 drzew dla Warszawy”.

Do dyspozycji mieszkańców Warszawy w ramach budżetu obywatelskiego została przeznaczona w tym roku rekordowa kwota, bo ponad 83 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2166 projektów. O tym, które zostaną zrealizowane w 2020 r. zdecydowało ponad 105 tys. warszawiaków.

– W tym roku największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące szeroko rozumianej ekologii – zaznacza Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w dzielnicy Wola (37), a najmniej na Pradze-Północ (9).

Zazielenią stolicę

Projektem ogólnomiejskim, który zdobył najwięcej głosów okazało się „2020 drzew dla Warszawy”. Aż 40 990 osób oddało głos właśnie na ten projekt. Zakłada on posadzenie w 2020 r. 2020 drzew przy ulicach w ramach projektu “Zielone Ulice” oraz akcji “Milion drzew dla Warszawy”.

Nowe nasadzenia pojawią się także na terenach placówek edukacyjnych, które wyrażą taką wolą poprzez zgłoszenie się do Zarządu Zieleni. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika: 1 drzewo = 25 m kw. krzewów.

Jak argumentuje we wniosku zgłaszający – Robert Buciak: Drzewa i krzewy pełnią wiele ważnych ról w mieście – produkują tlen, zatrzymują wodę, zatrzymują pyły unoszące się w powietrzu, redukują hałas, zmniejszają latem upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają schronienie i pożywienie zwierzętom. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście. Drzewa i krzewy powstrzymują też zmiany klimatu. Projekt ma na celu przyspieszenie realizacji warszawskiej polityki zazieleniania miasta. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2 888 600 zł.

Co jeszcze uda się zrealizować dzięki BO?

Drugim – co do popularności – projektem okazał się pomysł “Nasze miasto w szpalerach zieleni”. Zakłada on formowanie w szpalery drzew (np. klonów, wiązów, lip) i krzewów (np. bzu, tui, jaśminowca, leszczyny) poprzez umieszczanie po obu stronach młodych roślin płaskich ograniczników. Ograniczniki powodować będą kształtowanie korony rosnących drzewek, a także krzewów w płaskie, wydłużone owale. Jak zakłada zgłaszający, realizacja projektu pozwoli na uzyskanie natychmiastowego efektu zielonej ściany, nasadzenia zostaną wykonane z roślin bezpośrednio dostępnych na rynku. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 1 500 000 zł.

Kolejnym pomysłem, który spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem głosujących jest

“Nie! – dla smogu – altana solarna w każdym parku Warszawy”. Innowacyjna altana antysmogowa – jesienią, zimą i wiosną ogrzewana energią słońca, ma być zawsze wypełniona świeżym powietrzem bez pyłów. Ogólnodostępna, intymna przestrzeń przeznaczona szczególnie dla małych dzieci – etap 1. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 369 880 zł.

Z kolei najdroższy zwycięski projekt to „Wiaty rowerowe przy szkołach”, którego koszt realizacji został oszacowany na 3 600 000 zł.

Czytaj więcej

Skomentuj