3 mln zł pożyczki na gruntowną modernizację energetyczną otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka R.E. Kogeneracja. Zapewni to poznańskiej firmie uzupełnienie wkładu własnego w rozbudowę kompleksu gorzelnianego w Koninie.

W wyniku realizacji projektu firma z Poznania będzie mogła wytwarzać energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem biomasy: 4,32 MW.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do poziomu 28 432,24 tony równoważnika CO2/rok. Równolegle zmniejszy się zużycie energii pierwotnej do 103 272,00 GJ/rok. Efekt ekologiczny zostanie potwierdzony do końca stycznia 2020 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 37 mln zł. Spółka otrzyma 3 mln zł pożyczki z NFOŚiGW jako uzupełnienie przyznanej wcześniej dotacji z Funduszu Spójności w wysokości ponad 22,5 mln zł.

Zakład już na początku 2019 r. będzie pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło:NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj