Politechnika Łódzka i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków wspólnie stworzą system monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków.

Projekt o wartości niemal trzech milionów złotych jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dotacja została przyznana w konkursie „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

Umowę o współpracy w realizacji projektu „Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego” podpisali: prof. Grzegorz Sabiniak – dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej i Joanna Błaszczyk-Skalska – prezes Zarządu GOŚ.

Oczyszczalnia dostanie sygnał

Celem projektu jest opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego.

W realizacji projektu wezmą udział naukowcy z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej oraz specjaliści z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. System będzie wykorzystywał dane pochodzące z istniejącej w mieście sieci opomiarowania przelewów burzowych i deszczomierzy. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wykonane cztery stanowiska pomiarowe z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w sieci kanalizacyjnej.

Uzyskane dane będą wykorzystane przez system informatyczny, prognozujący na bieżąco ilość ścieków i skład zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System uruchomi alarm w przypadku spodziewanych zjawisk, które mogą mieć negatywny wpływ na proces oczyszczania ścieków. Chodzi przede wszystkim o ostrzeganie oczyszczalni przed nagłym dotarciem substancji toksycznych do procesu biologicznego oczyszczania.

Sygnał ostrzegawczy pojawi się dużo wcześniej i pozwoli zoptymalizować pracę operatorów w oczyszczalni.

Do oczyszczalni trafi też z odpowiednim wyprzedzeniem sygnał o przeciążeniu hydraulicznym, które może nastąpić w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, szczególnie w przypadku kanalizacji, w której ścieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe płyną wspólnym kanałem.

Zrównoważone działanie oczyszczalni

Nowy system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone działanie oczyszczalni. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i wymagań z punktu widzenia ochrony odbiornika ścieków.

Zrealizowana we współpracy naukowców z Politechniki i specjalistów z GOŚ w Łodzi innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków to znaczący krok w kierunku zrównoważonego funkcjonowania oczyszczalni. Będzie miała istotny wpływ na ochronę środowiska i optymalizację wydatków przedsiębiorstwa na ten cel.

Co ważne, opracowany w projekcie system monitoringu będzie mógł być wdrożony przez inne przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich.

Źródło: GOŚ/Politechnika Łódzka

Czytaj więcej

Skomentuj