Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje nowego programu Niskoemisyjny Transport Miejski. W jego ramach miasta będą mogły otrzymać preferencyjne finansowanie, pokrywające do 90 proc. inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne autobusy i trolejbusy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowy program skierowany do miast, które planują odnowić tabor transportu miejskiego. Dofinansuje przedsięwzięcia, które  przyczynią się do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej i tym samym przyczynią się do obniżenia szkodliwych emisji oraz poprawy jakości powietrza w miastach. Narodowy Fundusz na program Niskoemisyjny Transport Miejski przeznacza do 300 mln zł.

Program obejmuje zakup nowych trolejbusów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym. Dofinansowane obejmie też modernizację i budowę odpowiedniej infrastruktury obsługującej nowe pojazdy – stacje tankowania lub ładowania, aby dostosować je nowo zakupionego taboru.  Miasta będą mogły otrzymać także dofinansowanie na wdrożenie systemów zarządzania transportem miejskim.

Beneficjentami programu mogą być gminy miejskie, spółki komunalne oraz inne podmioty, które wypełnieją zadania gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

– Widzimy duże potrzeby miast, związane z rozwojem nowoczesnego, niskoemisyjnego transportu publicznego. Naszym celem jest wspieranie samorządów w realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej i oferowanie im finansowania uzupełniającego do funduszy unijnych – mówi Dorota Zawadzka Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz będzie udzielał pożyczek pokrywających do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 5 mln zł i wyższy niż 50 mln zł.  Pożyczka powinna być przeznaczona na uzupełnienie środków unijnych w finansowaniu przedsięwzięcia, za wyjątkiem przypadku, kiedy wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE.

Program realizowany będzie w latach 2016 – 2023, przy czym podpisywanie umów będzie do 2020 r., środki wydatkowane będą do 2023 r. W wyniku realizacji programu oczekuje się redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 3,5 tys. ton rocznie.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Więcej informacji : http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,718,niskoemisyjny-transport-miejski-zaproszenie-do-konsultacji-nowego-programu-finansowego.html

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj